Časová aj tematická súvislosť - viac ako suvenír

Datum vydání: 8. 1. 2019


Niektorí filatelisti si z času na čas vyhotovia na pošte celistvosť s bežnou ručnou dennou pečiatkou pošty, ak sa zhoduje niekoľko číslic v dátume, ako bolo napr. 12.12.2012 a ešte k tomu o 12. hod. navyše aj na pošte, ktorá má PSČ väčšieho mesta s „dvanástkou“. Získajú tak zaujímavý suvenír pre vlastné potešenie bez väčšej filatelistickej hodnoty. Niekdy si takúto bežnú celistvosť odložia, ak obálku alebo lístok so zaujímavým dátumom nájdu v kancelárskom skarte. Minulý rok 2018 bol bohatý na výročia – 100. výročie vzniku nebolo iba v súvislosti so vznikom ČSR, ale storočnicu slávila aj prvá poštová známka - Muchove legendárne Hradčany. (A zabúdame pritom na súčasné vydanie aj novinových známok 2 a 10 hal. Letiaci sokol). Prv spomínané výročie nepochybne súvisí so skončením Veľkej vojny as rozpadom Rakúsko-uhorskej monarchie. Podpísanie aktu prímeria sa uskutočnilo v železničnom vagóne síce o 5. hod. ráno 11. novembra 1918 v Compiègne vo Francúzsku, avšak vzhľadom na „presný“ čas a opakovanie číslic k aktu storočnice to bolo pre filatelistov takmer nemožné získať (11. november 2018 bola nedeľa a o 5. hod. ráno pošty bežne otvorené nie sú... U nás v Trnave býva v nedeľu otvorená jediná pošta v istom obchodnom centre. Tak preto tá 11-ka v časovom údaji pečiatky). A využil som aj obálku, ktorú náš klub filatelistov dal predčasom vytlačiť so sochou trnavského sochára Jána Koniarka s padlým bojovníkom vo Veľkej vojne 1914-1918. A k tomu sa ešte viaže aj znovuodhalenie pamätnej tabule v priestoroch novej železničnej stanice, ktorá bola pôvodne v priestoroch bývalej železničnej stanice na pamiatku padlých četníkov-legionárov, ktorí padli pri obrane Trnavy.
Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz