Carte maximum (CM) Levočský oltár a iné poznámky

Filatelisti na Slovensku v poslednom čase hojne diskutujú o nominálnych hodnotách vydávaných známok, ktoré nie veľmi zodpovedajú ich predstavám o potrebách a najbežnejších cenách za poštové služby. Poštový hárček so známkou časti oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla má prvenstvo najväčšieho rytého hárčeka s dvomi postrannými kupónmi, ale nominálna hodnota 2,60 eura sa v poštovom styku bude vyskytovať len v minimálnej miere. „Ukážte mi jednu funkčnú celistvosť“ – vyzval zberateľov jeden významný odborník vo filatelii. Podľa môjho názoru sa nominálna hodnota hárčeka dala rozdeliť na viac častí praktických hodnôt známky aj kupónov pri rovnakej cene za poštový hárček, ale to by zasa prišli o svoj predmet zberatelia kupónov. A tak zdanlivým paradoxom uplatnenia jednej známky Levočského oltára je použitie na pohľadnici a vytvorenej CM – to však nie je príklad poštového, ale zberateľského využitia tejto krásnej známky. Tvorca nádhernej CM MVDr. Július Molnár neváhal obetovať pomerne vysokú čiastku zodpovedajúcu nominálnej hodnote známky na tvorbu tejto CM, ktorá môže ašpirovať na najkrajšiu slovenskú analogickú pohľadnicu r. 2017 s poštovo znehodnotenou známkou z jej inaugurácie v deň vydania 26. 10. 2017.

Carte maximum (CM)  Levočský oltár a iné poznámky


Autor: Ján Mička | 23. 2. 2018

Komentáře

Prečo si myslíte, že je známka znehodnotená?

Opečiatkovaná=poštovo znehodnotená

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223