Bulharské nedělní známky

Přetištěno ze zpravodaje TERRA č. XXX vydávaného sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie SČF a internetové stránky www.infofila.cz

Většina sběratelů zná belgické „nedělní“ známky, málokdo ale ví, že se po několik desetiletí používaly obdobné poštovní ceniny i v Bulharsku. Je pravděpodobné, že jejich zavedení v této balkánské zemi bylo inspirováno belgickým příkladem, oproti svému vzoru měl bulharský systém ale některé důležité odchylky.

Tou hlavní bylo, že doručování zásilek v neděli bylo v Bulharsku zpoplatněno zvláštní přirážkou k běžnému poštovnému. Pro úhradu příplatku pak sloužily právě bulharské nedělní známky. Důvodem proč nebyly pro tento účel běžně používány standardní známky byla snaha upozornit poštovní úředníky na zvláštní zacházení se těmito zásilkami. To je zásadní odchylka od Belgie, kde bylo používání nedělních známek výrazem náboženského přesvědčení („v neděli se nepracuje“) avšak za doručování zásilek o nedělích a svátcích Belgická pošta neúčtovala žádné speciální poštovné.

Bulharská poštovní správa se rozhodla použít výnos z prodeje nedělních známek na provoz sanatoria pro poštovní zaměstnance, takže jejich koupí přispívala veřejnost na konkrétní sociální program. Tento bohulibý účel zároveň motivoval poštovní zaměstnance k jejich používání a propagaci. Jsou známy dokonce případy, kdy z nedostatku řádných cenin byly bulharské nedělní známky používány na úhradu vnitřních poštovních poplatků (např. za Poste Restante).

Bulharsko vydávalo tyto ceniny v létech 1925 – 1950, celkem vyšlo 22 různých známek. Často vycházela pouze jediná známka ročně (např. v létech 1926, 1928, 1929, 1930, 1931 a 1933), delší série obsahující 3 známky vyšly pouze v létech 1925, 1927 a 1941. Nejdelší byla poslední série z roku 1950 skládající se dokonce ze 4 známek.

Na následujícím obrázku najdete bulharské nedělní známky z let 1925, 1933 a 1935 a čtyřbloky vydání 1941.

Bulharské nedělní známky


Autor: Lubor Kunc | 9. 2. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223