Buchara

Ako vyplýva z porovnania chýbeniek zberateľov ZZ, najťažšie získateľnými sú popri Moskitskom pobreží a Chorezme známky Bucharskej národnej sovietskej republiky (BNSR).

BNSR bola vyhlásená 14. septembra 1920 a do roku 1925, v ktorého počiatku znikla, vydala celkove 17 známok.

Prvé známky boli vydané v roku 1922. Jedná sa teoreticky o 7 zúbkovaných známok v hodnotách 5, 15, 50 a 75 kopejok, 1 R, 1R50 a 3 ruble. Teoreticky preto, lebo niektoré hodnoty sa vôbec nezachovali. Známky nesú názov „štátna známka“ v uzbeckom jazyku a „gerbovaja marka“ v azbuke. Známky sa používali ako viacúčelové, okrem poštových účelov slúžili aj ako kolky. Mali preto pod známkovým obrazom voľné pole na zápis fiskálnych údajov. Použitie známky možno preto rozoznať podľa spôsobu znehodnotenia nasledovne:

a. známky na zásielkách, poštou prešlých v rámci mesta sú znehodnotené preškrtnutím v tvare kríža,
b. známky na zásielkách, poštou prešlých mimo mesta sú pečiatkované,
c. fiskálne použité známky majú uvedený dátum znehodnotenia.

Druhá emisia identických známok, ale už na papieri bez vodoznaku, bola vydaná v roku 1923. Obshahovala len hodnoty 5 a 15 kopejok v zmenených farbách. Obe hodnoty boli vydané zúbkované aj strihané.

Tretia emisia, opäť v zmenených farbách, obsahovala hodnoty 5 a 15 kopejok výlučne zúbkované.

Štvrtá emisia, tentokrát nesúca nápis „počtovaja marka“ v azbuke, mala hodnoty 1 R, 3 R a 5 rubľov. Sú to tie známky, ktoré uvádza už slávny Čučinov katalóg z 20.tych rokov (hoci tam sú uvedené, ale len nominálne, i známky 10, 15, 25, 50 a 75 rubľov, ktoré nikdy neexistovali) a uvádza ich aj FAZZ.

Posledná emisia bola vydaná začiatkom roka 1925, jedná sa o jedinú strihanú 5 kopejkovú známku, opäť v zmenenej farbe.

Všetky známky platili na celom území BNSR, kopejkové hodnoty slúžili najmä na úhradu distribúcie periodík, rubľové hodnoty slúžili na úhradu poplatkov konskej pošty medzi vilajetmi (okresmi).

Všetky kopejkové známky majú v známkovom obraze ornamenty, rubľové hodnoty zobrazujú architektonické pamiatky. Z tohto pravidla sa vymykajú len známky č. 14 – 16 s nadpisom počtovaja marka, ktorých známkový obraz vznikol vynechaním prázdneho poľa predchádzajúcich známok a zmenou hodnoty, takže známka 5 R nesie obraz pôvodnej 5 kopejkovej známky.

Z uvedených 17 známok je možné v múzeách a u najvýznamnejších zberateľov vidieť len 15 známok. Známky č. 3 a 5, t. j. 50 k a 1 R sa nenachádzajú ani tam. Pravdepodobnosť, že by ich našli práve naši členovia je temer nulová. Alebo, že by predsa?

Buchara


Autor: Ing. Peter Valdner | 28. 7. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223