Brzké použití emise Hradčany

První známky emise Hradčany byly vydány v prosinci 1918 jako první známky nově vytvořeného Československa. Tyto známky nebyly užívány často během prvního měsíce jejich platnosti, někdy se můžete setkat s tvrzením, že celistvosti frankované známkami emise Hradčany z prosince 1918 jsou vzácnější než celistvosti první rakouské emise odeslané v červnu 1850.

Důvody pro výjimečné užívání známek Hradčany během prosince 1918 jsou tyto :

• první známky Hradčan byly vydány až v druhé polovině měsíce;

• staré rakouské a uherské známky zůstaly i nadále v platnosti, odesílatelé zásilek byli zvyknutí frankovat starými známkami, kterých měli navíc dostatečné množství doma i v úřadech. K tomu ještě poštovní úřady frankovaly peněžní poukázky a další poštovní formuláře starými rakouskými a uherskými známkami, aby vyčerpaly jejich zásoby;

• nikdy před rokem 1918 nebyly na území Československa tištěny poštovní známky, tiskárny cenin dřívějšího Rakousko-Uherska se nacházely ve Vídni a v Budapešti; kvůli této situaci byl nedostatek tiskařů se zkušenostmi s tiskem poštovních známek, strojním vybavením, papírem, barvami atd., takže tiskárna Česká grafická unie musela užít pro tisk známek metodu knihtisku jako nejjednodušší způsob jejich tisku. Díky těmto problémům bylo množství známek vytištěných během prosince 1918 velmi limitované.

Československá pošta vydala v roce 1918 následující známky emise Hradčany :

• dne 18. prosince 1918 5hal. světle zelená (Trojan 3; Scott 2)
• dne 18. prosince 1918 10hal. červená (Trojan 5; Scott 3)
• dne 21. prosince 1918 3hal. červenofialová (Trojan 2; Scott 1)
• dne 30. prosince 1918 20hal. modrozelená (Trojan 8; Scott 4)
• dne 30. prosince 1918 25hal. modrá (Trojan 10; Scott 5)

Není příliš známo, že známky emise Hradčany byly původně vydány s hodnotami v haléřích rakouské a ne československé měny. Československá koruna byla vytvořena teprve v únoru 1919 (v rámci měnové reformy od 25. 2. do 9. 3. 1919 známé mezi sběrateli kvůli ukončení platnosti rakouských a uherských známek v Československu), takže veškeré známky vydané do počátku měnové reformy mají nominální hodnoty uvedeny původně v rakouské měně a během reformy přepočtené na československou měnu (bez jakýchkoliv přetisků, pouze účetní operací). Očekávání brzkého zavedení vlastní československé měny bylo také důvodem, proč jsou nominální hodnoty u emise Hradčany vyjádřeny pouze číslicemi bez uvedení měnové jednotky.

Dne 18. prosince 1918 a několik málo následujících dnů byly známky prodávány pouze v Praze. Množství vytištěných známek bylo v těchto dnech tak malé, že návštěvníci filatelistické přepážky hlavní pošty v Praze (pošt. úřad Praha 1)směli zakoupit max. 10 známek od každé hodnoty. Sběratelé si většinou nechali vydané známky orazítkovat jako suvenýr, avšak jsou známy i dopisy frankované těmito známkami (většinou doporučené) a odeslané v den platnosti.

Většina celistvostí pocházejících z dat 18. a 19. prosince 1918 byla odeslána z poštovních úřadů Praha 8 (obchodník Antonín Černý), Praha 12 (obchodník František Šašek) a Praha 1 (ostatní obchodníci a sběratelé, zejména pan J. Baumgarten). Díky aktivitě výše uvedených osob můžeme říci, že věta srovnávající vzácnost hradčanských celistvostí z prosince 1918 se vzácností celistvostí rakouské první emise z června 1850 je nadnesena.

Pokud vyjdu ze svých výzkumů, obchodník Černý odeslal pouze dne 18. prosince 1918 minimálně 10 kusů doporučených dopisů vyplacených známkami emise Hradčany (mně známá čísla R nálepek poštovního úřadu Praha 8 na jeho celistvostech jsou 3417 a 3426), obchodník Šašek pak minimálně 9 kusů doporučených dopisů vyplacených známkami emise Hradčany (mně známá čísla R nálepek poštovního úřadu Praha 12 na jeho celistvostech jsou 732 a 740) a sběratel J. Baumgarten odeslal minimálně 16 kusů doporučených dopisů (do Vídně; mně známá čísla R nálepek poštovního úřadu Praha 1 na jeho celistvostech jsou 6651 a 6666).

Během prosince 1918 byla tiskárna Česká grafická unie přetížena tiskem hradčanských známek. Podařilo se jí však výrazně zvýšit množství vytištěných známek a po 20. prosinci 1918 mohly být známky emise Hradčany distribuovány i mimo Prahu a na menší poštovní úřady. Z tohoto druhého období je známo více dopisnic a dopisů (většinou nefilatelistických, např. vánočních a novoročních přání).

Většina existujících celistvostí pocházejících z prosince 1918 byl vyfrankována známkami Hradčany 5hal a 10hal. Jsou známy 3hal známky orazítkované v prosinci 1918 a dále pak několik celistvostí vyfrankovaných 3hal známkami, na druhé straně však nebyla dosud nalezen a jakákoliv celistvost se známkami 20 a 25 hal.

Výjimečné jsou též všechny zásilky zaslané během prosince 1918 do ciziny, zatím je mi známo pouze několik málo exemplářů celistvostí adresovaných do Rakouska a Německa.

Málo sběratelů ví, že Československá pošta vydala dne 18. 12. 1918 pamětní list k vydání prvních československých známek (Hradčany 5 a 10hal, Sokol v letu 2 + 10hal). Tento pamětní list vytiskla stejně jako známky Česká grafická unie. V jeho dolní části nalezneme mimo jiné podpisy osob, které se významně zasloužili o vydání prvních čs. známek. Mezi nimi i známého pražského filatelistu, novináře a znalce Jaroslava Lešetického, který byl původně zaměstnancem Rakouské pošty a následně i vrchním radou Československé pošty.

Jak víte, známky emise Hradčany mohou být sbírány z rozlišných důvodů: pro barevné odstíny, různé druhy použité perforace a papíru, chybotisky, "průsvitky", nevydané známky, jednoznámkové frankatury, smíšené frankatury atd. Cílem tohoto článku byla informace o ne zcela běžném způsobu sbírání známek uvedené emise. Hodně štěstí při objevování dnes neznámého materiálu! Pokud narazíte na jakoukoliv celistvost vyplacenou známkami emise Hradčany z prosince 1918, pošlete mi, prosím, e-mail a já ji zařadím do svého seznamu uvedených celistvostí.

Důležité upozornění:
Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora.


Autor: Lubor Kunc | 16. 4. 2003

Komentáře

blahopřeji,

RE: blahopřeji,

RE: blahopřeji,

RE: blahopřeji,

RE: blahopřeji,

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223