Bruphila 2006

Současně s výstavou Belgica 2006 probíhala na bruselském výstavišti národní výstavou pro belgické filatelisty Bruphila 2006. Byly tu zastoupeny všechny výstavní třídy, výstavy se však účastnili pouze domácí vystavovatelé. Jedinou výjimkou byla třída mládeže, kam byly v rámci nového projektu FEPA přizvány exponáty i z dalších zemí.

Výstava Bruphila 2006 byla první z řady výstav podle návrhu FEPA na pomoc mladým vystavovatelům, kteří jsou se svým exponátem na hranici mezinárodních výstav. Cílem tohoto projektu je umožnit perspektivním vystavovatelům, kteří mají exponát na národní úrovni, porovnat svoje sbírky a získat nové zkušenosti pro výstavy světové úrovně. Návrh vychází z předpokladu, že každý rok by se v některé evropské zemi konala výstava tohoto typu pro mladé filatelisty.

Výstavy Bruphila 2006 se zúčastnily následující země s uvedeným počtem exponátů: Portugalsko ( 9), Belgie (8), Španělsko (5), Německo (5), Rumunsko (5), Lucembursko (3), Rakouskol (2), Česká republika (1), celkem tedy 38 exponátů.

Ve třídě mládeže byl nejlepší Juan Alberto Lonez Ruiz-Henestrosa ze Španělska, který za exponát „E Pluribus Unum“ získal pozlacenou medaili. Další v pořadí podle dosažených bodů byli Sven Kolditz z Německa s exponátem „Die Nachverwendung Sächsischer Poststempel“ – pozlacená medaile, Jeroen Van der Reeth z Belgie s exponátem „Football“ – pozlacená medaile, Maria Garcia Fernandez ze Španělska s exponátem „Su catolica majestad: La Monarquia espaňola“ – velká stříbrná medaile, Toon Goris z Belgie s exponátem „De zee, bron van leven“ – velká stříbrná medaile.

Z naší republiky vystavoval na výstavě Bruphila 2006 Jan Mengler svůj exponát „The Second World War in Europe“ („Druhá světová válka v Evropě“), za který získal stříbrnou medaili (73 bodů) a zvláštní cenu.

Zdeněk Töpfer
národní komisař Belgica 2006

Bruphila 2006

Bruphila 2006


Autor: Zdeněk Töpfer | 6. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223