Brouci na známkách (5)

Převzato z entomologického magazínu HMYZ 4(1):18, Bratislava, 2003
Střevlíci rodu Carabus jsou velcí a nápadní brouci. Téměř každý se s nimi v životě setkal, ať už v přírodě, nebo na známce.

Jsou to brouci s noční aktvitou, tzn. že přes den jsou zalezlí pod kamenem nebo pod kusem dřeva, ale i pod odchlíplou kůrou nebo spadaným listím, zpravidla na vlhčích biotopech. Po setmění se vydávají na lov a k ránu se zase uchýlí do úkrytu, kde přečkají den. Za světla běhají jen za deštivého a pošmourného počasí, když je z úkrytu vyplaví zvýšené vlhko, a také proto, že snížení teploty a denního jasu za deště přiblíží den nočním podmínkám. Přes den jsou aktivní za pěkného počasí pouze některé druhy ve vyšších polohách.

Jak vyplývá ze způsobu života, jsou to predátoři (dravci), kteří se živí jinými bezobratlými živočichy. Pomáhají udržovat stav slimáků, housenek a jiné "havěti" na našich zahrádkách a polích v rozumné míře – ovšem jen tehdy, pokud je "nevyženeme" přehnaným používáním pesticidů a insekticidů. Díky své užitečnosti a velikosti jsou v přírodě nepřehlédnutelní, proto se dostali v mnoha zemích (společně s krajníky z minulého dílu) na seznam chráněných a ohrožených druhů (V ČR a SR vyhlášky MŽP ČR 395/1992 a MŽP SR 93/1999).

Brouci na známkách (5) Brouci na známkách (5) Brouci na známkách (5) Brouci na známkách (5) Brouci na známkách (5)


Rod Carabus je rozšířený v palearktické oblasti a jeho zástupci se poměrně často objevují na známkách států, jejichž území sem patří, částečně však i na známkách vydaných mimo tuto oblast. Systematicky se dělí na 108 podrodů zahrnujících více než 700 druhů (Březina, 1994). V rámci každého druhu byla popsána řada forem různé taxonomické hodnoty, které činí systematiku tohoto rodu značně nepřehlednou. Přehled známek s těmito brouky je sestaven systematicky podle Březiny (1994).

Ve výčtu druhů uvádím i podrodová jména, protože někteří zobrazení brouci jsou známí spíše pod těmito názvy (Coptolabrus, Damaster, Procerus). Subspecifickými taxony se v přehledu nezabývám, uvádím je jen v těch případech, kde druhové jméno uvedené na známce má hodnotu obvykle (tj. většinou autorů) chápaného poddruhu.

Carabus (Carabus) granulatus Linné, 1758

Brouci na známkách (5)


Pro všechny brouky na razítkách platí, že bez uvedení jména se většinou nedají poznat. Německá pošta naštěstí důsledně uvádí názvy.

Carabus (Eucarabus) arvensis Herbst, 1784

Brouci na známkách (5)


Obrázek je poněkud stylizovaný, ale odpovídá.

Carabus (Morphocarabus) scheidleri Panzer, 1799

Brouci na známkách (5)


Spodní střevlík na známce připomíná zbarvením tento druh. Žádné informace o námětu tohoto vydání se mi nepodařilo sehnat, takže mi to můžete, nebo nemusíte, věřit. Nicméně, ani jeden z vyobrazených druhů ve Spojených Arabských Emirátech nežije.

Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764

Brouci na známkách (5)


V tomto případě budeme opět věřit informaci německé pošty.

Carabus (Autocarabus) auratus Linné, 1761

Brouci na známkách (5)


Obrázek odpovídá jménu na známce.

Carabus (Phricocarbus) glabratus Paykull, 1790

Brouci na známkách (5)


Je zajímavé, že němečtí tvůrci razítek si za předlohu vybrali střevlíky, kteří nebyli zobrazení na známkách.

Carabus (Platycarabus) fabricii malachiticus Thomson, 1875

Brouci na známkách (5)


Tento brouk je endemit rumunských velehor.

Carabus (Chaetocarabus) intricatus Linné, 1761

Brouci na známkách (5)


Byl jako první velký střevlík zobrazen na známce v r. 1956, byť dosti neuměle – viz též Brouci na známkách (2). Na československé známce z r. 1962 je mnohem věrnější.

Carabus (Coptolabrus) lafossei coelestis Stewart, 1845

Brouk se v Mongolsku nevyskytuje, přesto tu vyšel na známce v r. 1991.

Carabus (Acoptolabrus) constricticollis Kraatz, 1886

Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)Známky Jižní Koreje a Ruska jsou pěkné, skutečný brouk je však ještě krásnější.

Carabus (Acoptolabrus) lopatini Morawitz, 1886

Brouci na známkách (5)


Tady platí totéž, co u předcházejícího druhu.

Carabus (Damaster) blaptoides Kollar, 1836

Brouci na známkách (5)


Japonská informační brožura uvádí, že je největším japonským hmyzem. Vyobrazená forma se vyskytuje v severní části ostrova Honšú.

Carabus (Megodontus) schoenherri Fisher, 1822

Brouci na známkách (5)


Stal se jedním z filatelistických symbolů Mezinárodního entomologického kongresu v Moskvě v r. 1968.

Carabus (Megodontus) violaceus Linné, 1758

Brouci na známkách (5)


Polská známka z r. 1961 ukazuje tohoto střevlíka velmi věrně.

Carabus (Megodontus) violaceus purpurascens Fabricius, 1787

Brouci na známkách (5)


Podle rýhování na krovkách schematicky znázorněných na razítku je možno vyvodit, že předlohou mohl být jedinec tohoto poddruhu.

Carabus (Procerus) gigas Creutzer, 1799

Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)


Brouci na známkách (5)


Carabus (Procerus) scabrosus Olivier, 1795

Brouci na známkách (5)


Carabus (Procerus) scabrosus caucasicus Adams, 1817

Brouci na známkách (5)


Všichni střevlíci podrodu Procerus jsou majestátní nepřehlédnutelní brouci – v přírodě, a většinou i na známkách.

Carabus (Procerus) scabrosus tauricus Bonnelli, 1811

Brouci na známkách (5)


Tento střevlík se ve Vietnamu nevyskytuje. Bůhví proč tam byl vydán na známce, když u nich žije mnoho jiných atraktivnějších brouků.

Carabus (Chrysocarabus) auronitens Fabricius, 1792

Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)


Velmi často zobrazovaný druh kvůli svému lesklému zlatozelenému zbarvení. Zde platí totéž, co pro krajníka pižmového – na některých známkách byste ho bez napsaného jména nepoznali. Jak je vidět zvláště si ho oblíbily ty země, kde vůbec nežije. Z uvedených známek se vyskytuje pouze v Polsku, čemuž odpovídá i jeho věrné zobrazení na této cenině.

Carabus (Chrysocarabus) solieri Dejean, 1826

Brouci na známkách (5)


Známky Monaka z r. 1987 jsou sice až příliš líbivě vybarvené, nicméně, střevlík Solierův ve skutečnosti taky.

Carabus (Chrysotribax) hispanus Fabricius, 1787

Brouci na známkách (5)


Obrázek tvarem i zbarvením jakž takž odpovídá skutečnosti, tento střevlík se však určitě na Malých Antilách nevyskytuje.

Carabus sp.

Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)Brouci na známkách (5)


Co sloužilo tvůrcům těchto známek za předlohu, kdoví! Jména jsou popletená, obrázky značně stylizované. Zařadit vyobrazené brouky do rodu Carabus vyžaduje silnou dávku fantazie, posuďte sami. K těmto známkám patří i nedávno vydaná cenina Alžíru, kterou nemám k dispozici.


Závěrem chci poděkovat Prof. Karlu Hůrkovi za podnětné připomínky a rady.

V příštím díle přehled střevlíků na známkách dokončím.

Literatura:


Autor: Vít Kabourek | 7. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223