Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka

Ten, kdo si udělal čas navštívit Evropskou výstavu poštovních známek Brno 2005 ve dnech 10. 5. – 15. 5. 2005, určitě nelitoval. Výstava se konala pod patronátem FEPA a byla pořádána s uznáním FIP, což její kvalitu a vážnost od poslední výstavy Brno 2000 ještě více výrazně zvýšilo. Pořadatelem výstavy byla Česká pošta s. p. a Svaz českých filatelistů.

Montáž exponátů:
Montáž exponátů začala v sobotu ráno 7. 5. 2005 v cca 6,00 hod. Vzhledem k tomu, že montovalo 40 lidí, tak to šlo velice rychle. Částečně výstavu montovala firma a z větší části brněnští filatelisté a jejich rodinní příslušníci. Větší skupina pomocníků dorazila i z Jihlavy. V neděli 8. 5. a v pondělí 9. 5. byly nainstalovány i zbývající exponáty. Dorazila i většina národních komisařů.

Výstavní katalog:
Autorem katalogu byl Zdeněk Okáč a Jaroslav Punčochář. Vyšel v nákladu 10.500 výtisků. Jeho cena byla 110 Kč. Katalog byl určitě dostatečně zpracovaný a především přehledně. Něco se určitě dalo ještě doladit a doplnit, ale určitě to zásadní katalog splnil vynikajícím způsobem. Informoval důkladně. Přílohou katalogu byl hezký a zajímavý suvenýr pro filatelisty.

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka


Zájem médií:
O výstavu se propagačně staral především Jaroslav Punčochář, který byl vedoucím propagačního odboru. Svou práci odvedl na jedničku. Díky jeho dobré dlouhodobé propagaci bylo o výstavu zájem i ve velkých mediích. Především v televizích a rádiu. Televizní reportáže například stanice Nova ukazovaly záběry z dovezení slavného Mauritia, ale i rozhovory se známými filatelisty. Možná několik televizních diváků zaregistrovalo větu, která zněla na adresu Mauritia od J. Punčocháře. „Ta známka má opravdu šťávu“ :-). Především zmíněný Mauritius byl největším lákadlem této výstavy a díky němu Brno navštívilo velké množství i nefilatelistů. I Česká televize o výstavě informovala především v pořadu Dobré ráno. Zaregistroval jsem i dlouhý pořad a rozhovor se Zdeňkem Okáčem. Též velice povedená propagace filatelie a zde v tomto pořadu byla tématem dne. I nespočet nejen brněnských rádií o výstavě informovalo.

Co se týče filatelistických medií a časopisů, jejich informování je samozřejmostí vzhledem k tomu, že to byla největší akce roku. Časopisy Filatelie i Merkur-Revue o ní dlouhodobě informovaly. K ním se přidala i naše tištěná periodika Český a Mladý sběratel a Filatelistické noviny z jednoho přátelského vydavatelství. Největší podíl na informovanosti měl především Internet. Prezentační stránky výstavy byly k dispozici již dlouho před výstavou a i jejich aktualizace byla rychlá a užitečná. Například výsledky z Palmáre byly k dispozici prakticky ihned. Velice záslužným krokem a určitě unikátním bylo velmi aktuální informování z každého výstavního dne na magazínu Infofila.cz od J. Punčocháře.

Přípravy 9. 5. 2005:
V 15 hod se uskutečnila první pracovní schůzka jury
V 16,30 proběhlo fotografování členů jury, nár. komisařů a org. výboru
V 17,30 začalo slavnostní zahájení

Účast:
Ministryně informatiky pí. Bérová
náměstek gen. ředitele České pošty – M. Špaček
hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
president FEPA Pedro vaz Pereira
předseda SČF L. Brendl

Po úvodních slovech a kulturní části přítomní navštívili pavilon Brno, kde si prohlédli vystavené rarity. Následoval raut s cimbálovkou. Jury pak pokračovala v hodnocení exponátů až do noci.

Úterý 10. 5. 2005:
V 9,00 hod se otevřely brány výstaviště. Nekonal se žádný nával. Zástup před branou čítal cca 100 lidí a ti se během několika chvil dostali dovnitř. V podstatě se rozdělili na tři skupiny:

a – skupina do pavilonu Brno – ti šli prohlížet exponáty, zejména „Mauritia“
b – skupina na poštu – razítka a známky
c – skupina na burzu do pavilonu H – ti se chtěli dostat jako první k materiálu na burze

Ve všech pavilonech vládla pohoda. Pro všechny bylo dost místa. Krátké fronty byly na poště. Výstavní razítko existuje ve třech exemplářích. V provozu byl i automat na prodej známek. V pavilonu Brno se podle očekávání zpočátku tvořily krátké fronty u vstupu, kde bylo nutné projít detekčními rámy. Vlastní pavilon byl příjemně poloprázdný. Fungoval i poštovní koutek řízený pí Zumrovou z České pošty a obsazený i mládežníky z Jihlavy, Znojma a Svitav (vedoucí Martin Tůma, Standa Dušek a Stanislav Sýkora). Již od pondělí intenzivně pracovala jury, která ve čtvrtek předala hodnocení. Ve třídě literatury se začalo hodnotit již dříve.

Středa 11. 5. 2005:
Návštěvnost byla ve středu cca dvojnásobná oproti prvnímu dnu. Vliv Mauritiů byl poznat, přichází i řada nefilatelistů. U vstupu do pavilonu Brno se občas vytvořila krátká fronta. Jury stále pracovala v terénu, nicméně tento den byly předány org. výboru definitivní výsledky. R-nálepky - v používání bylo skutečně 8 druhů R-nálepek (4 základní, každý ve dvou modifikacích). Konala se autogramiáda tvůrců našich známek. Zúčastnili se jí autoři Pavel Dvorský, Karel Zeman, Karel Dvořák a rytec Jaroslav Tvrdoň.

Čtvrtek 12. 5. 2005:
Tento i jiné dny natáčela na výstavě ČT do pořadu Dobré ráno, který se vysílal 16. 5. ráno a celostátně se reprizoval na ČT 2 od cca 9,00hod. Proběhly avizované přednášky našich znalců i zahraničních hostů. Jury vydala výsledky své práce.

Pátek 13. 5. 2005:
Na výstavě se dolepovaly medaile k exponátů. V pátek se rovněž konal kongres FEPA. O jeho průběhu by mohl informovat někdo z účastníků.

Sobota 14. 5. 2005:
Pravděpodobně nejrušnější výstavní den. Už před otevřením se před branou vytvořil cca 300hlavý dav, ale po otevření se rychle rozptýlil po výstavních prostorách. Výrazný byl i zájem veřejnosti. Fronta před pavilonem nesoutěžních exponátů (Mauritie a spol.) až do odpoledních hodin neklesla pod 20 m). V sobotu proběhla řada zasedání odborných společností (Olympsport, poštovní historie, perfiny, česká známka, kongres AIJP). V tento den se konala i Filatelistická olympiáda mládeže na Staré radnici. Hlavní dopolední událostí bylo palmáre. Sál pro 300 lidí byl plný do posledního místa. Před shromážděním se vydávaly zlaté a pozlacené medaile. Ostatní pak až do odpoledne individuálně. Druhou velkou akcí, opět zejména pro vystavovatele, byl společenský večer. Začal v 19,30 hod a trval do půlnoci. Vzhledem k tomu, že bylo odděleno palmáre, jednalo se v tomto případě skutečně jen o společenskou akci se dvěma hudebními tělesy a uměleckým tanečním souborem.

Neděle 15. 5. 2005:
Poslední výstavní den. Neděle - den mládeže. Konalo se setkání sběratelů perfinů a rovněž setkání předsedů KF JM kraje. Za vedení SČF se ho zúčastnil Ing. Vaníček. Na Staré radnici se konal seminář vedoucích KMF. Návštěvnost byla nižší než v sobotu, cca na úrovni páteční. (dobrým měřítkem byla délka fronty před pavilonem Brno - Mauritiové a spol.). V 18,00 odešel poslední návštěvník a začala demontáž. O necelých 20 hodin později už byly pavilony prakticky prázdné (rámy byly pryč, demontovaly se stánky). Sbírka britské panovnice odletěla v pondělí po poledni.

Návštěvnost a vydařenost výstavy:
Návštěvnost mi připadala spíš slabší. Přesně se stanovit nedá (mládež měla vstup zdarma, cca 7 000 lístků bylo distribuováno přes Filatelii a Merkur Revue). Celková návštěva se odhaduje na 15 000 návštěvníků. Vylepšit je možné zastínění výstavních prostor. Špatně se vylepšuje vyrovnané hodnocení ze strany Jury. Výsledky jsou na výstavních stránkách *http://home.tiscali.cz/brno2005/* včetně tabulky medailí.

Výstava byla rozhodně velmi povedená a úspěšná. Snad jsou příjmy vyrovnané s výdaji a budou se takovéto velké výstavy u nás pořádat i nadále.

Dětská pošta na výstavě Brno 2005
Dětská pošta má na našich výstavách již poměrně dlouhou tradici a vždy patří k oblíbeným místům dětí, ale i mnoha dospělých. Nejinak tomu bylo i v Brně. Pracovnice České pošty spolu se studentkami tu za spolupráce několika vedoucích kroužků mladých filatelistů zajišťovaly zajímavý program pro nejmenší návštěvníky výstavy.

Dětská pošta byla vybavena normální poštovní přepážkou, za kterou si děti mohly vyzkoušet, jaké to je být pošťákem. Byly tu zvláštní dopisnice, známky a razítka a dokonce i vlastní nálepka APOST. Zájemci se mohli posadit k přepážce, nalepit si známku na dopisnici a zkusit si ji sami orazítkovat. Kromě toho tu byla možnost malovat a navrhovat vlastní známky, soutěžit, ověřovat své filatelistické znalosti na počítači atd. Všechny dobré výkony byly oceňovány drobnými odměnami.

O odborný filatelistický dohled se tu starali vedoucí KMF ze Svitav a ze Znojma. Standa Sýkora i Standa Dušek mají s podobnou činností mnoho zkušeností, protože Dětská pošta pracovala pod jejich vedením již na několika výstavách. I tady byli vždy ochotní poradit a pomoci.

Zájem dětí byl velký, pracovnice pošty ochotné a usměvavé, a tak tu vládla dobrá nálada. Dětská pošta opět slavila úspěch a byla jako obvykle oázou klidu a odpočinku.

Hodnocení Jury:
V některých bodech určitě chybné, ale to je nešvar každé takto rozsáhlé výstavy. Možná že i času na hodnocení mnoho nebylo, došlo tak dle mého názoru k některým chybám v obodování. Z vlastního pohledu mohu hodnotit pouze třídu literatura, o které toho vím pravděpodobně nejvíce, kde zvítězil s 95 body exponát Vaccari SRL – Pošta na územích Este a v Modenském vévodství – historie a poštovní historie 1453 – 1852 (4 svazky). Nejúspěšnějším českým exponátem byl vynikající a rozsáhlý katalog vydavatelství MERKUR -REVUE s.r.o., Brno - Specializovaný katalog známek a celistvostí Československa 1918 -1939, který získal 84 bodů. Od stejného vydavatelství časopis Merkur-Revue 80 bodů. Zpravodaj SSČSZ SČF zabodoval se 71 body. A pozor vydavatelství Filatelie, spol. s r. o. s časopisem FILATELIE získalo pouze 68 bodů. To je nejmenší počet bodů, které tento časopis na výstavách kdy dostal. Zde se pravděpodobně stala chyba a Jury hodnotila dle vzhledu než odborného charakteru, jinak to není možné, protože tento časopis je u nás ceněný jako jeden z nejodbornějších časopisů vůbec a tak se ani nedivím jestli jsou vydavatelé tohoto periodika z hodnocení velmi zklamaní. Bohužel mám pocit, že česká literatura se u mezinárodní Jury ztrácela a vynikaly pouze anglicky psané publikace. Je to asi pochopitelné, češtinu z Jurymanů pravděpodobně málokdo tak dobře zná, aby si v našich publikací početli. Nestandardní bylo i vyřazení všech čtyř internetových stránek ve třídě literatura. Žijeme v moderní době Internetu, kde existuje i nový směr publikování, čím Internet je. Důležitost tohoto média pro rozvoj filatelie není nutné dlouze vysvětlovat. Magazíny typu Infofila.cz a Japhila.cz mají v informování české filatelistické veřejnosti obrovský význam. Dle mého názoru internetové stránky do třídy literatura určitě patří a bohužel skupinka postarších Jurymanů můj názor pravděpodobně nesdílí.

O ostatních třídách exponátů určitě napíše někdo kompetentnější. Věřím, že třídu mládeže probereme i především v časopisu Mladý sběratel.

Závěr: Brno 2005 určitě nikoho nezklamalo a potěšilo srdce několika tisíců nadšených filatelistů. Od mladých až po ty věkově nejstarší. Bylo nám v Brně hezky, jen já osobně lituji, že jsem neměl více času na prohlídku všeho, co se v Brně odehrálo. Už teď se těším na výstavu Brno 2010 a doufám, že se bude konat přinejmenším v takto velkolepém podání jako ta letošní. Děkuji organizátorům za dobře odvedenou práci.

Zpracoval Zdeněk Jindra s pomocí příspěvků Zdeňka Töpfera a Jaroslava Punčocháře

Obrázky:
Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Předseda Jury podepisuje diplomy

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Sobotní fronta na nejpopulárnější známku světa Mauritius

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Modrý Mauritius jedna z nejznámějších známek na světě

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Mauritius na dopisu

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Slavný 80x blok modrého Merkuru

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Hala výstavního pavilonu

Brno 2005 pohledem obyčejného návštěvníka
Historická pošta

Fotky poskytl Akir a Jaroslav Punčochář

Autor: Zdeněk Jindra | 25. 5. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223