Brno 2005 je za dveřmi

Přípravy Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005 začaly v roce 2002. Tehdy všem zúčastněným připadalo, že termín výstavy je prakticky v nedohlednu. Teď je ovšem pohled opačný: "od zahájení příprav je to chvilka a výstava už je prakticky tady". A je to skutečně tak. Distribuován je poslední bulletin, připravuje se výstavní katalog, razí se medaile a tak by se dalo pokračovat dál a dál.

Brno 2005 je za dveřmi


Vystavovatelé se již v lednu dozvěděli to nejdůležitější, tedy zda byl jejich exponát přijat, nebo ne. Těm nespokojeným mohu jen sdělit, že to byl výběr složitý a zapotili se všichni zúčastnění. Zkuste se vžít do role vybírajícího s vědomím, že rozsah výstavy je definitivně stanoven a vy musíte vyřadit stovky exponátů. Zájem byl totiž skutečně velký. Ono velkých výstav letos v Evropě, ani ve světě, není mnoho a v bulletinu FEPA News z prosince 2004 je Brno 2005 prezentováno ve velkém článku jako největší evropská výstava roku 2005.

Úkolem tohoto článku je seznámit čtenáře Českého sběratele s informacemi o vlastní výstavě. Vezmeme to postupně s tím, že drobné změny nejsou ještě vyloučeny.

Datum konání výstavy: 10. – 15. května 2005 (úterý až neděle)

Otevírací doba: 9.00 – 18.00 hod.

Místo konání výstavy: Brněnské výstaviště v Pisárkách

Vstupné: Základní vstupné 90,- Kč; zlevněné vstupné 40,- Kč; permanentka na celou výstavu 150,- Kč; zlevněná permanentka na celou výstavu 80,- Kč; mládež do 18 let zdarma.

V prodeji bude výstavní katalog s plánky expozic, seznamy exponátů a vystavovatelů, programem výstavy a dalšími informacemi.

Výstavní pavilony:

Exponáty budou umístěny v pavilonech "Brno" a "D". V pavilonu "Brno" budou pozvané a nesoutěžní exponáty. Pokud vše "klapne", bude zde i ukázka ze sbírky britské královny Alžběty 2., hirošimský dopis a 80-tiblok Merkura z Poštovního muzea. V pavilonu "D" budou všechny výstavní třídy, a to jak dospělých, tak mládeže. Celkem se jedná o cca 1900 výstavních ploch soutěžních exponátů.

Brno 2005 je za dveřmi


Pro návštěvníky budou zajímavé ještě dva další pavilony. Jednak to bude pavilon "H", kde bude výstavní burza a pavilon "Morava", kde bude mít své sídlo Česká pošta. Posledním výstavním objektem bude Kongresové centrum Brno (dobře ho znáte z výstavy Brno 2000). Zde bude tentokrát zázemí a prostory pro kongresy a setkání odborných společností.

Brno 2005 je za dveřmi


Program výstavy:

Úterý 10. května

9,00 - 18,00 Otevřeno pro veřejnost


Středa 11. května

9,00 - 18,00 Otevřeno pro veřejnost
12,00 Zájezd pro jury a národní komisaře (na pozvánky)


Čtvrtek 12. května DEN ČESKÉ ZNÁMKY

9,00 - 18,00 Otevřeno pro veřejnost
10,00 Autogramiáda tvůrců českých známek
15,00 Přednášky komise znalců SČF
19,00 Společenský večer pro jury a národní komisaře (na pozvánky)

Pátek 13. května DEN FEPA

9,00 - 18,00 Otevřeno pro veřejnost
10,00 Kongres FEPA
16,00 Generální zasedání AIEP
19,00 Společenský večer The Royal Philatelic Society of London (na pozvánky)


Sobota 14. května

9,00 - 18,00 Otevřeno pro veřejnost
9,00 Filatelistická olympiáda mládeže (Stará radnice v Brně)
9,00 Schůzka Sekce známkových zemí Ruska
9,00 Schůzka Společnosti sběratelů čs. známek
10,00 Palmáre (mimo mládež)
13,00 Schůzka Společnosti poštovní historie
13,00 Schůzka Společnosti Olympsport
14,00 Kongres AIJP (Stará radnice v Brně)
18,00 Zasedání komise mládeže SČF (Stará radnice v Brně)
19,30 Společenský večer


Neděle 15.května DEN MLÁDEŽE

9,00 - 18,00 Otevřeno pro veřejnost
9,00 Zasedání ArGe Tschechoslowakei
10,00 Palmáre a seminář mládežnické filatelie
10,00 Seminář předsedů Klubů filatelistů Jihomoravského kraje
18,00 Ukončení výstavy


Výstavní burza:
Možnost výměny, nákupu a prodeje materiálu. Koná se po celou výstavu.

Místo: Brněnské výstaviště - pavilon H
Datum: 10. - 15. května 2005
Provoz: denně 9.00 - 18.00 hod
Cena: 750,- Kč/den a stůl

Závazné objednávky na adrese:
Petr Baru, Starožitnosti - Filatelie, Dominikánská 2, 602 00 Brno; tel/fax.: 543 235 004; e-mail: Ronald.Baru@seznam.cz

Preferovány jsou objednávky na celou dobu konání výstavy

Doprovodná aukce poštovních známek

konaná při Evropské výstavě poštovních známek Brno 2005
sobota 14. května 2005
hotel International Brno
Husova č. 16

Účast členů komise znalců SČF:

Po dobu výstavy budou ve stanovených termínech návštěvníkům k dispozici členové komise znalců SČF. O termínech se jedná, budou k dispozici na stánku informací na výstavě (u tohoto stánku se budou moci návštěvníci poptat na všechno okolo výstavy, co je bude zajímat).

Dětský poštovní koutek

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 chce oslovit nejen filatelistickou veřejnost, ale také řady našich nejmladších občánků. Pro tyto děti bude v pavilonu D po celou dobu výstavy v provozu dětská pošta. U zde instalovaných poštovních přepážek si děti vyzkouší "obsloužit" své vrstevníky. Mohou jim "prodat" známku, dětskou dopisnici, orazit ji razítkem, přijmout jim jinou zásilku apod. Brněnští pošťáci připraví dětem poučení, zábavu i řadu drobných upomínkových předmětů.

Výstavní filatelistické materiály (neznámkové):

Ruční příležitostná poštovní razítka:

  • Evropská výstava poštovních známek Brno 2005, po celou dobu výstavy

  • Autopošta, po celou dobu výstavy

  • Den české poštovní známky, 12. května 2005

  • Kongres FEPA, 13. května 2005

  • Den mládeže, 15. května 2005Příležitostný výplatní otisk:

  • příležitostný štoček "Evropská výstava poštovních známek Brno 2005" do výplatního strojePříležitostná R-nálepka:

  • příležitostná R-nálepka "Evropská výstava poštovních známek Brno 2005"Strojové razítko:

  • příležitostné strojové razítko "Evropská výstava poštovních známek Brno 2005"
Známkové výstavní emise vydané letos před výstavou

Vila Tugendhat v Brně (23. března 2005):

Známka bude vydána s nominální hodnotou 16 Kč. Vyjde v upraveném tiskovém listu po 8 kusech s logem a textem v meziarší upozorňujícím na výstavu BRNO 2005. Tisková technika: ocelotiskem z plochých desek. Autor výtvarných návrhů emise: ak. mal a grafik Pavel Dvorský. Rytec: Jaroslav Tvrdoň. Na obálce prvního dne vydání je portrét architekta Ludwiga Miese van der Rohe, razítko ve zkratce připomíná trubkovou židli, která je ve vile k vidění.

200. výročí bitvy u Slavkova

Jedná se o dvouznámkovou emisi, která vyjde 4. května 2005.

Věnujme se první známce: Mohyla míru u obce Prace poblíž Slavkova, doplněná portrétem Napoleona I. Tato známka bude společným česko – francouzským vydáním. Naše známka má nominální hodnotu 19 Kč, hodnota na francouzské známce je 0,50 €. Autor výtvarných návrhů pro obě strany: ak. mal. a grafik Karel Zeman. Rytiny emise vypracoval Jaroslav Tvrdoň. Autorem rytiny francouzské známky je Claude Jumelet. Tisková technika: ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem. Česká známka vyjde v archu se 40 známkami a 2 různými kupony o polovičním rozměru, umístěnými střídavě v prvním a posledním sloupci. Na jednom kuponu bude logo výstavy BRNO 2005 s Napoleonem na balkoně, místodržitelského paláce, na druhém kuponu je šavlová taška, šavle a pistole s textem upozorňujícím na společné česko - francouzské vydání známky. Na obálce prvního dne vydání jsou vyobrazeny tři vojenské prapory – francouzský, ruský a rakouský v kompozici s bodáky.

Druhá známka emise již není společným vydáním: Jejím námětem je obraz Napoleona před bitvou u Slavkova. Známka má hodnotu 30 Kč a vyjde v aršíkové úpravě. Autorem grafického řešení aršíku a celé emise je ak. arch. a grafik Zdeněk Ziegler, rytiny vypracoval grafik a rytec Václav Fajt. Aršík má logo a plný název výstavy.
Mimo uvedené známky bude vydána ještě příležitostná dopisnice se známkou Brno 2005, ovšem s novou hodnotou 7,50 Kč.


Doprava na výstaviště:

1) Od vlakového nádraží nejlépe tramvají č.1 (směr Pisárky a Bystrc – pátá zastávka). Lze využít také spojů na Mendlovo náměstí a odtud dojít pěšky (1 zastávka tramvaje).

2) Od autobusového nádraží Zvonařka je možno dojít pěšky k vlakovému nádraží (cca 400m) nebo lze využít autobusové linky č. 84 na Mendlovo náměstí

Jízdenky lze v obou případech koupit v automatech – podle jízdního řádu stačí základní jízdenka na 10 minut (nelze s ní ale přestupovat).

3) Autem pojedete ze všech směrů podle ukazatelů na Pisárky (resp. BVV, resp. Výstaviště) a lze zaparkovat na parkovišti u hl. brány, nebo na ul. Veletržní (přímo proti hl. bráně), nebo na parkovištích po obvodu výstaviště (Hlinky, Křížkovského).


Výstavní e-mail: brno2005@seznam.cz
Internetové stránky: http://home.tiscali.cz/brno2005/

Autor: Jaroslav Punčochář | 15. 2. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223