Britská polní pošta

Datum vydání: 31. 3. 2009


Ve Velké Británii uznávaný válečný dopisovatel v době první světové války Sir Basil Clarke (1879-1947) tehdy napsal, že dopis z domova je mimořádně důležitý pro uchování zdravého ducha a bojové morálky vojáka v poli. Pouze dobře zajištěné zásobování a strava to nemohou nahradit. V první světové válce sloužilo v britské polní poště 4000 mužů, rukami kterých procházelo téměř dvanáct milionů dopisů a milion balíků týdně.

Již v roce 1799 se jevila potřeba zavedení poštovní služby pro vojenské jednotky Britského imperia. Teprve v roce 1808 za španělské války za nezávislost (1808-1814) došlo poprvé k nasazení britské polní pošty. Pak to bylo v roce 1840 za tzv. První opiové války v Číně (1840-1842).

22.července 1882 královna Viktorie schválila vytvoření tzv. Poštovní jednotky (Post Office Corps), která byla sformována ve 24. dobrovolnickém batalionu z Middlesexu pro službu v egyptské a sudánské válce. Pak vznikla druhá armádní jednotka polní pošty zvaná The Royal Engineers Telegraph Reserve (volně přeloženo jako záložní útvar spojovací jednotky královských ženistů). V roce 1889 byly obě záložní jednotky reorganizovány do dvou doplnkových útvarů k zajištění účinného poštovního a telegrafního spojení během búrských válek v jižní Africe. V roce 1908 pak dochází k další reorganizaci britské polní pošty, kdy oba útvary byly začleněny do jednotek Královských ženijních jednotek (Royal Engineers). Jejich činnost se pak v plné míře uplatnila v první světové válce na bojištích ve Francii, Belgii, v Dardanelách, Egyptě, Palestíně, jižní Africe, Řecku, Itálie a severním Rusku. V Londýně byla v roce 1914 vytvořena centrální úřadovna britských polních pošt (The Home Postal Depot), která plnila dva základní úkoly – jako centrální třídírna a dále jako výcvikové středisko.Dále bychom mohli vzpomenout druhou světovou válku. Tou však činnost Britské polní pošty nekončí. Je činná podnes, kdy v mírových dobách není pod kontrolou úřední cenzury ani utajená. Přiložená ukázka představuje celistvost britské polní pošty č. 188 dislokované v Belize z roku 1976 (obr.1).


Naopak příkladem cenzury v době války je přiložený cenzurovaný dopis britské polní pošty z roku 1940 (obr.2).


Aktivní jou jak polní pošty pozemních a leteckých sil (RAF), ale též polní pošta britského královského válečného námořnictva. Seznam polních pošt, ale mnoho zajímavých informací o současné činnosti britské polní pošty, včetně čísel všech činných poštovních úřadoven, lze najít na webových stránkách Britské polní pošty www.bfpo.mod.uk

Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz