Bratislavské zberateľské dni

Milí priatelia filatelie,
rok 2004 je pre Slovenskú poštu, š.p. veľmi významný. Je to rok, kedy náš podnik vstupuje do druhého desaťročia svojho samostatného pôsobenia.

Bratislavské zberateľské dni


Aj pri tejto príležitosti sa uskutoční v Bratislave premiérový ročník Medzinárodného zberateľského veľtrhu Bratislavské zberateľské dni v termíne 4. - 5. 6. 2004. Slovenská pošta, š.p. v spolupráci s organizátorom podujatia INCHEBA, a.s., Zväzom slovenských filatelistov, Mincovňou Kremnica a zberateľskými klubmi sa podieľa na príprave odborného a veľmi zaujímavého programu na ktorý pozvala poštové správy z celého sveta. Podujatie sa uskutoční vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA.

Iste všetci dobre viete, že Slovenská pošta, š.p. má široké spektrum služieb a produktov, ktoré zabezpečuje a ponúka prostredníctvom svojich účelových stredísk, odštepných závodov, stredísk poštovej prepravy a pôšt. Na tomto podujatí sa SP, š.p. bude prezentovať prostredníctvom Pošty Bratislava 1, Účelového strediska Poštové múzeum a Účelového strediska POFIS (poštová filatelistická služba). Každá z týchto zložiek vám bude po celý čas k dispozícií.

Pošta Bratislava 1 zriadi na podujatí príležitostnú poštovú priehradku, ktorá bude zabezpečovať pre všetkých nadšencov – zberateľov celé spektrum poštových služieb. Podľa dobrých zvykov a na žiadosť zberateľov bude Pošta Bratislava 1 prevádzkovať známkový automat, ktorý bude obsahovať všetky aktuálne automatové známky. Pri priehradke si zberatelia - filumenici, môžu zaobstarať chýbajúce nálepky používané v poštovom styku.

Prezentácia Účelového strediska Poštové múzeum bude zaujímavá najmä svojou netradičnosťou. Poštové múzeum pre vás pripravilo výber z najzaujímavejších návrhov známok a možno medzi nimi nájdete aj ten, z ktorého neskôr vznikla známka vo vašom albume či zásobníku. V expozícií Poštového múzea nájdete aj veľa zaujímavostí z poštových dejín a poštovníctva. Pre odborníkov je pripravená prednáška o známkovej tvorbe a iných zaujímavostiach.

Veľmi zaujímavý program pripravilo Účelové stredisko POFIS pre všetkých vášnivých zberateľov známok a filatelistických produktov. V predajnom stánoku si budete môcť kúpiť známky zo slovenskej známkovej tvorby, ktoré vám ešte chýbajú v zbierke. Pri tejto významnej – historickej príležitosti bude vydaná celinová obálka s prítlačou, ktorú si budete môcť dať opečiatkovať príležitostnou poštovou pečiatkou vydanou k tejto udalosti. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na našu perličku. Tou je možnosť poslať si zásielku priamo z podujatia balónovou poštou. A odborníkom netreba pripomínať výnimočnosť tohoto druhu pošty. Najzaujímavejšie na nej je, že sa nikdy dopredu nevie, kam balón doletí a to je to najkrajšie.

Osobitné miesto bude mať pracovisko výroby známky s personalizovaným kupónom. Tí z vás, ktorí ju ešte nemáte, budete vítaní vnašom stánku a my vás radi "dáme" na kupónik ku známke.

Ing. Milada Daubnerová
referent pre marketing ÚS POFIS


DOPLŃUJÚCA INFORMÁCIA:
MEDZINÁRODNÁ ZBERATEĽSKÁ AUKCIA

v oblasti filatelie, filuminie, numizmatiky, filokartie sa uskutoční dňa 5. 6. 2004, počas Bratislavských zberateľských dní.
Katalóg bude na webovej stránke www.albumik.sk. Ďalšie informácie: mzika@hotmail.com

Najaktuálnejšie informácie o BZD môžete získať na webovej stránke www.incheba.sk

Bratislavské zberateľské dni Bratislavské zberateľské dni


Autor: Redakce | 9. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223