Bratislavské zberateľské dni 2004

Medzinárodný zberateľský veľtrh I. Ročník

Veľtrh sa uskutoční pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenska – Bratislavy, pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Výstavná nomenklatúra:

Filatelia: známky, celiny, celistvosti
Numizmatika: mince, medaily, papierové platidlá
Filokartia: staré pohľadnice
Minerály: drahé kamene, fosílie, šperky z prírodných materiálov
Filumenia: nálepky zo zápalkových krabičiek
Ostatné zberateľské odbory:telefónne karty, odznaky a vyznamenania, autogramy

Základné informácie:

Termín: 4. – 5. júna 2004
Organizátor: Incheba a.s.
Miesto: Výstavné a kongresové centrum Incheba Bratislava

Kontaktná adresa: 851 0l Bratislava, Viedenská cesta 3-7
Tel: +421 2 6727 2275, +421 2 6727 2194
Fax: +421 2 6727 2143
E-mail: bzd@incheba.sk, www.incheba.sk
Ubytovanie: Hotel Incheba, areál výstaviska

Cena stolov:

500 SKK (450 CZK) deň
900 SKK (500 CZK) dva dni

Po 1. 3. 2004:
600 SKK (500 CZK) deň
1000 SKK (850 CZK) dva dni

Uzávierka rezervácie stolov: 28. 2. 2004

Spôsob platby: poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na: Č.ú.: 584728213/7500 banka ČSOB a.s. Bratislava (v SKK) var. symb.: l06, konšt. symb.: 0308

Č.ú.: 483881753/7500 banka ČSOB a.s. Bratislava (v CZK) PT 347 swift CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s. Bratislava Var. symb.:106

Odbornú garanciu poskytli: Zväz slovenských filatelistov, Národná banka Slovenska, Slovenská pošta š.p., Mincovňa Kremnica, š.p., Slovenský filumenistický zväz.

Srdečne pozývame filatelistov Slovenska na toto významné podujatie, kde sa stretnete s filatelistami celej Európy a získate cenné materiály do svojich zbierok a exponátov.

Zdroj http://www.zsf.chtf.stuba.sk

Autor: Redakce | 18. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223