Bratislavské zberateľské dni 2004 - info

1. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO ZBERATEĽKÉHO VEĽTRHU

BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2004
4. - 5. jún 2004

Výstavné a kongresové centrum INCHEBA BRATISLAVA

Bratislavské zberateľské dni 2004 - info


Vážení priatelia,

radi by sme Vám predstavili členov pracovnej komisie veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2004, ktorými sa stali zástupcovia Slovenskej pošty, š.p., Účelového strediska POFIS, Mincovne Kremnica, š.p., Zväzu slovenských filatelistov, Slovenského filumenistického zväzu, časopisu ZRERATEĽ a priaznivci ďalších zberateľských odborov. Nad veľtrhom prevzal záštitu primátor Bratislavy, Ing. Andrej Ďurkovský, ktorý je významným podporovateľom rozvoja kultúrno-spoločenských aktivít v našom hlavnom meste. Hlavným zámerom organizátorov veľtrhu je predovšetkým snaha o rozvoj zberateľských aktivít, podpora uzatváraniu obchodných kontraktov a prehlbovanie priateľských kontaktov medzi zberateľmi. Dôležitým impulzom pre účasť obchodníkov a zberateľov na veľtrhu, je integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie, pretože výrazne zjednoduší pohyb tovaru aj v oblasti zberateľstva. Prípravná komisia kladie veľký dôraz predovšetkým na oslovovanie a získanie nových mladých zberateľov, aby záujem o zberateľstvo v každom odbore rástol. Členovia komisie začali s prípravou kvalitného odborného programu, osobitnú pozornosť venujú príprave prítlače pre prvý ročník veľtrhu. Prioritným záujmom je zorganizovať pre Vás, milí zberatelia, veľtrh na medzinárodnej úrovni, ktorý si nájde svoje každoročné miesto vo Vašich kalendároch.

Bratislavské zberateľské dni 2004 - info


Predvianočné stretnutie pracovnej komisie (zľava) Ing. Böhm, Ing. Gajdoš, A. Kulhánek, Ing. Kopecký, PhDr. Halmová, Ing. Daubnerová, Ing. Floch, Ing. Bušša, Ing. Hutyra, RNDr. Zika, RNDr. Fojtík

Za organizačný tím Mgr. Kristína Králiková, Ing. Ľubomír Kopecký

informácie o podmienkach účasti
www.incheba.sk
+421/2/67 27 22 75

Autor: Redakce | 9. 1. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223