Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918

Korespondenční lístky byly až do 31.8.1918 vypláceny sazbou 8 h pomocí známky vytištěné na lístku. Dne 1.9.1918 však dochází k zvýšení sazeb o 2 h na 10 h. Za tím účelem byly vydány nové dopisnice s natištěnou známkou hodnoty 10 h (obr.1).

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918

Pošta však měla k disposici poměrně velké množství původních dopisnic s natištěnou známkou 8 h. Ty zůstávaly nadále v platnosti, a proto je bylo nutné dofrankovat 2h známkou na hodnotu 10 h. To se dělo buď výplatními známkami hodnoty 2 h, spěšnými známkami hodnoty 2 h (obr.2), nebo výjimečně i doplatními známkami hodnoty 2 h.

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 2 - dopisnice zaslaná doporučeně.
Dofrankovaná spěšnou 2h, poplatek doporučeně uhrazen známkou 25 h.

Poštovní správa využila k dofrankování nevyužitých zbytků výplatních známek hodnoty 2 h emisí 1906 (č. 46) a 1912 (č. 65), které opatřila přítiskem 1918 (obr.3). Tyto známky byly určeny právě k dofrankování dopisnic, známky byly vydány 2. 9. 1918 a platily až do konce monarchie.

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918

Takto upravené známky mají kat. č. 147 a 148 (obr.3).

Přítisk byl zhotoven knihtiskem v červené barvě ruční sazbou. Přítisková deska měla 10x10 známkových polí. Přestože známky byly určeny k dofrankování dopisnic a byly na dopisnice vylepovány přímo poštovním úřadem, vyskytují se i na běžné korespondenci.

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 4 - dopisnice dofrankované známkami č. 147 a 148.

Vzhledem k tomu, že přetisková deska byla zhotovena ruční sazbou vyskytují se na některých polích zajímavé a hledané deskové vady přítisku. Na př. u známky č. 147 je na ZP 41 přítisk 1913 místo 1918 (obr. 5) a na ZP 44 je přítisk prohnutý do oblouku (obr. 6).

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 5 -1913 místo 1918 (41. ZP)

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 6 - prohnutý přítisk (44. ZP)

Kromě těchto DV se vyskytují převrácené přítisky, přítisky dvojité a dvojité s jedním převráceným přítiskem. Tyto vady se přirozeně vyskytují i na výše zmíněných polích s deskovými vadami, jejich výskyt je poměrně vzácný (známo je pouze několik kusů).

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
převrácený přítisk

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
dvojitý přítisk

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
dvojitý přítisk, jeden převrácený (RRR!)

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 8 - dvojitý přítisk DV 1913 ( ZP: 41,42,51,52) - RRR!

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 9 - převrácené přítisky + DV 1913


U známky č. 148 je znám převrácený přítisk, dvojitý přítisk a dvojitý přítisk z nich jeden převrácený. DV jako u známky 147 nejsou u známky 148 známy.

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
převrácený přítisk

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
dvojitý přítisk a silně posunutý dvojitý přítisk

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
dvojitý přítisk, jeden převrácený

Na zkoušku byly u obou hodnot provedeny zkusmé tisky v černé barvě.

Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
Obr. 11.


Literatura:
[1] Ferchenbauer Ulrich dr.: Österreich IV (str. 299-300), Wien 2008
[2] Hirš Pavel dr.: Rakousko 1850-1918 (II. vydání, str.736-737), Praha 2010
[3] Sekelj B.: Postal History Bosnien & Herzegovina 1878-1918, Zagreb 2005

Převzaté se souhlasem autora z www.rakouskeznamky.cz

Autor: Pavel Hirš | 29. 7. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223