Bol slávny vojvodca Jan Žižka z Trocnova suspendovaný?

(Paradoxy dejín)

Bol slávny vojvodca Jan Žižka z Trocnova suspendovaný?

V slovníku cudzích slov nájdeme pod pojmom suspendácia vysvetlenie, že ide o dočasné zbavenie hodnosti, alebo funkcie. Niekedy sa jedná aj o stav trvalý a pokiaľ ide o armádu, znamená to odchod z armády. Niekedy sa dokonca stáva, že tí čo sa „previnili“ proti ideológii nového zriadenia, bývajú suspendovaní aj po smrti. Po zmene politických pomerov sa do nemilosti dostávali aj sochy a obrazy. Známy je prípad sochy Márie Terézie, ktorú roku 1918 po prevrate, v Bratislave zničili Sokoli. Našťastie geografické objekty, ako hory, alebo názvy ulíc, stačilo premenovať. Tak tomu bolo v prípade Stalinovho štítu ( Gerlachu ) vo Vysokých Tatrách.
Čim sa previnil slávny vojvodca, ktorý „nikdy pole nestratil“?
Články bulváru sú charakteristické tým, že spravidla je na nich niečo aj pravdivé. Čo nás oprávnilo k tomu, že sme použili pre formulovanie našej príhody bulvárny nadpis?

Bol slávny vojvodca Jan Žižka z Trocnova suspendovaný?

Príbeh sa netýka legendárneho husitského vojvodcu, ale jeho potomka. Vojvodca mal súrodencov. Jeho brat Jaroslav padol roku 1428 pri Bechyni, sestra Anežka kúpila v Prahe roku 1429 dom po ich tete. Mal aj dcéru, o ktorej je známe, že bola vydatá za Žižkovho spolubojovníka Ondřeja z Dubé.
Do dnešných dní má Jan Žižka z Trocnova rozsiahle potomstvo. Zaujímavé je, že jeho mužskí potomkovia zdedili po ňom vojnové remeslo.

Bol slávny vojvodca Jan Žižka z Trocnova suspendovaný?

Napríklad jeho potomok Matěj František Žižka bol delostrelecký dôstojník a padol roku 1683 pri Viedni v boji proti Turkom. Vnuk Matěja Františka - Jan Maxmilián bol 17. februára 1735 povýšený do rytierskeho stavu s tým, že môže používať šľachtický titul – Jan Maxmilián Žižka z Trocnova. Toto povýšenie potvrdil kráľ český a uhorský Karol VI. s odôvodnením, že „...príslušníci jeho rodu vždy verne slúžili Bohu a že viac ako dostatočne významne sa vyznamenali v dejinách Kráľovstva českého.“
Roku 1996 zomrel potomok Ján Vladimír Jakub František rytier Žižka z Trocnova. Narodil sa ešte za Rakúsko Uhorska v Dalmácii. Po roku 1918 sa s rodičmi presťahoval do vtedajšieho Československa a vyštudoval Vojenskú akadémiu. Dosiahol hodnosť štábneho kapitána. Po podpísaní Mníchovskej dohody bol demobilizovaný a zúčastnil sa protifašistického odboja. Aktívne sa zúčastnil aj Pražského povstania roku 1945. Po oslobodení sa znova do armády vrátil. Na Vojnovej akadémii vyštudoval jazdu na koni, kde neskôr tento predmet aj vyučoval. Nie je nezaujímavé, že jeho syn Ing. Jan Jindřich František Vladimír Žižka bol jazdeckým majstrom republiky v skokoch na koni a predsedal jazdeckému oddielu TJ Žižkov. Bolo to na tom istom Žižkove, kde jeho pra-praded slávil legendárne víťazstvo nad Križiakmi.

Po Februári roku 1948 bol jeho otec Ján Vladimír Jakub František rytier Žižka z Trocnova pod vymyslenou zámienkou zatknutý, degradovaný a odsúdený na 13 mesiacov väzenia. Neskôr mu bol trest predĺžený o dva roky nútených prác. Do odchodu do dôchodku, roku 1971 pracoval ako robotník. Dodnes žije jeho manželka Vlasta a jeho dnes už dospelé deti.
14. júna roku 1946 bol zákonom zriadený Veliteľský rád Jana Žižku z Trocnova, ako vojenské vyznamenanie pre veliteľov jednotiek, ktorí prispeli k nášmu oslobodeniu. Je zaujímavé, že jeho potomok – Ján Vladimír Jakub František rytier Žižka z Trocnova bol po vojne degradovaný a prepustený z armády.
Bol to jeden zo smutných paradoxov našich dejín.
Slávne meno Jana Žižku z Trocnova, za druhej svetovej vojny pri oslobodzovaní našej vlasti, niesol aj veliteľský tank generálmajora Josefa Buršíka, ktorý na ňom bojoval a prešiel celý východný front až do Prahy.

Bol slávny vojvodca Jan Žižka z Trocnova suspendovaný?

Medzi potomkov Jána Žižku z Trocnova patrí aj slávna krasokorčuliarska dvojica súrodencov Márie a Otta Jelínkovcov, majstrov sveta v tancoch na ľade v roku 1962.

Bol slávny vojvodca Jan Žižka z Trocnova suspendovaný?

Ich mama Jarmila Alžbeta bola rodená Žižková.
Keď mali súrodenci osem rokov, ich rodičia emigrovali z Československa do Kanady. Tam súrodenci pokračovali v krasokorčuľovaní. V rodnej Prahe roku 1962 na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní získali zlatú medailu v tancoch na ľade. Títo dvaja súrodenci, krasokorčuliari, potomkovia Jana Žižku z Trocnova získali mnoho ďalších medailí, ako striebornú medailu zo Zimných olympijských hier, medailu tej istej kvality na Majstrovstvách sveta, bronz na Zimnej olympiáde vo Sqwav Valley. V roku 1961 ich tréner im zachránil život. V osudovom roku mali letieť na svetový šampionát. Ich tréner Bruce Hyland sa do lietadla nedostal a tak sa súrodenci rozhodli z lietadla vystúpiť a tým si zachránili životy. Stroj do cieľa nedoletel a celá športová výprava a posádka zahynula. Na margo svetového šampionátu v Prahe, bývalý majster sveta – krasokorčuliar - Otto Jelínek povedal: „ Hoci o nás novinári mali zakázané písať, všetci vedeli, že sme rodáci z Prahy a publikum stálo za nami. Pociťovali sme to všade, kde sme sa objavili“. Po ukončení športovej dráhy sa dal Otto Jelínek na politiku a stal sa ministrom kanadskej vlády. Politiku zavesil na klinec roku1993 a potom o rok sa presťahoval do Československa, svojej rodnej vlasti. Keď je hokejový zápas medzi Kanadou a Českom, drží palce vždy Čechom, zatiaľ čo jeho synovia fandia Kanade.
Tak tomu je. Zatiaľ čo husický vojvodca Jan Žižka z Trocnova získaval slávu na bojiskách Európy, jeho potomkovia bojujú na športových poliach na celom svete.
Bojové gény sa nezaprú.

Pramene: Richard Händl: Historie trochu jinak; Akcent 2003

Autor: Robert Hončariv | 3. 10. 2012

Komentáře

Potomstvo Jana Žižky z Trocnova

Souhlas

Pramen

Věrohodnost článku ???

Zaujímavá informácia versus vedecký článok

RE: Zaujímavá informácia versus vedecký článok

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223