Bitva u Falklandských ostrovů - 1914

Letos si budeme připomínat konec první světové války. Válka se totiž neodehrávala jen na pevnině a v Severním a Středozemním moři, nýbrž probíhala na všech světových oceánech. Slavnou námořní bitvu mezi britskou a německou flotilou u Falklandských ostrovů v prosinci 1914 předcházela porážka britské flotily 1. listopadu 1914 u Coronelu (Chile). Německá Východoasijská flotila zde uštědřila Britům první námořní porážku od doby bitvy u Grand Port v roce 1810. O měsíc později, 8. prosince 1914 následovala však bitva u Falklandských ostrovů, která znamenala zánik německé Východoasijské flotily a obnovení britské námořní nadvlády v Tichém oceáně.

V roce 2014 byla vydána serie známek Falklandských ostrovů, která si připomíná 100. výročí bitvy u Falklandských ostrovů. Na známkách kromě vlajkových křížníků obou mocností nacházíme červené máky – symbol Velké války. Dále si povšimněme na známce 1,20 £ britského námořníka před památníkem bitvy, opírajícího se o zbraň, kterou drží hlavní dolů - po staletí jako znamení úcty nebo smutku, o němž se traduje, že pochází z dávných Řeků.

Bitva u Falklandských ostrovů - 1914


Autor: Jaroslav Tomandl | 18. 1. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223