Bitevní křížníky pod českou vlajkou

Ještě jednou se vracím ke knize Jindřicha Marka "Piráti svobody" (Nakladatelství Svět křídel – Cheb 2002) – viz. můj článek 1. prapor československého námořnictva – Polní pošta 1919. Zaujala mne jedna opisovaná historická epizoda z Jadranu, a to několik dní po konci 1. světové války – opis plavby dvou bitevních křižníků bývalé rakousko-uherské flotily ZRINYI a RADETZKY pod českou vlajkou – tehdy, koncem roku 1918 byla ještě tradiční červenobílá.

Bitevní křížníky pod českou vlajkou

Bitevní křížníky pod českou vlajkou


Když se po skončení 1. světové války jednotlivá plavidla rakousko-uherské flotily stala kořistí vítězných mocností, velení nově vzniklého chorvatského námořnictva požádalo ve válečném přístavu Pula o pomoc české námořníky při zoufalém pokusu o záchranu alespoň některých válečných lodí (rodící se Československo mělo totiž statut spojence vítězných mocností a navíc jsme disponovali dostatkem odborného námořního personálu). A tak dne 10. listopadu 1918 opouští Pulu dva bitevní křižníky ZRINYI a RADETZKY, aby 12. listopadu s velkou slávou a pod českou vlajkou vpluly do Splitu. Česká vlajka byla vztyčena 11. listopadu v 11:30 hod. na moři za zpěvu naší hymny "Kde domov můj?" a hymny chorvatské "Ljepa naša domovina" (mimo českých námořníků byli pochopitelně na obou lodích též Chorvaté).

Veškerá snaha českých a chorvatských námořníků byla však marná. 17. listopadu vplula totiž do Splitu americká flotila, obě lodě zabavila a česko-chorvatské posádky vylodila. To však nic nemění na historické skutečnosti, že jsme 3 dny měli "českou námořní flotilu" o síle dvou solidních bitevních křižníků (výzbroj z plzeňské Škodovky, opancéřování z Vítkovic).

Bitevní křížníky pod českou vlajkou

Bitevní křížníky pod českou vlajkou


Jako filatelista si jen kladu otázku, zda vznikly v průběhu této slavné plavby, v průběhu kratičkých tří dnů a dvou nocí nějaké filatelistické doklady? Měli čeští námořníci na obou lodích čas napsat domů lístek polní pošty? Musíme se uspokojit pouze s vyobrazením obou křižníků na pohlednicích, resp. s c.k. polní poštou 1914-18? Setkal se již někdo se sběratelů s jakýmkoliv poštovně-historickým dokladem z doby od 10. do 12. listopadu 1918 anebo jej snad má ve své sbírce?

Autor: Jaroslav Tomandl | 17. 5. 2003

Komentáře

:-)

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223