Bienále ilustrácií Bratislava 2013

Bienále ilustrácií Bratislava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka  originálov ilustrácií detských kníh založená v roku 1967.

Váš komentář