Bežná obálka leteckej pošty?

Datum vydání: 4. 9. 2018


V publikácii Ing. J. Punčochářa Přehled leteckých zásielok má autor v úvode poznámku, že v období, keď sa letecká pošta stávala bežnou súčasťou poštovej prevádzky, prepravené zásielky sa vcelku neodlišovali od ostatných zásielok, keďže obálky neobsahovali atribúty leteckej prepravy. Aj tak však niektoré zásielky sú bezpochyby plnohodnotným dokladom leteckej prepravy, keďže majú ako odosielateľa uvedené ČSA, pražské letisko a pod. Jednu takúto jednoznámkovú zásielku odoslanú doporučene z pošty Praha 120 vyfrankovanú známkou 1,60 Kčs emisie Povolania som kedysi získal od svojho priateľa Štefana Viciána, kolegu z KF, ktorý istého času pracoval ako nákupca v n. p. KOVOSMALT Trnava, kam bola zásielka z Prahy adresovaná. Obálka zrejme nepatrí medzi aerofilatelistické klenoty, ale miesto medzi leteckými zásielkami jej právom patrí.Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz