Beseda detí s ilustrátormi kníh a tvorcami poštových známok

Krajská knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je známa svojou všestrannou spoluprácou s čitateľmi. Oddelenie detskej literatúry nezabúda ani na svojich najmenších, pre ktorých poriada každoročne viacero podujatí s autormi detských kníh alebo s ich ilustrátormi. A pretože medzi knižnými ilustrátormi sa nájdu aj tvorcovia poštových známok, ide o zaujímavé spojenie literatúry s filateliou. Tak sa v posledných rokoch uskutočnili besedy detí so slovenskými autormi poštových známok ako napríklad s akademickými maliarmi Dušanom Nágelom, Miroslavom Cipárom, Ľudovítom Kellenbergerom a pri príležitosti konania regionálnej výstavy poštových známok TIRNAVIA 2008 i s akademickým maliarom a rytcom slovenských známok Martinom Činovským. Zatiaľ posledné dve besedy sa uskutočnili v decembri krátko pred Dňom slovenskej poštovej známky s Dušanom Nágelom, ktorý je známy ako tvorca niekoľkých poštových známok so športovou a olympijskou tematikou a v januári s akademickým maliarom Miroslavom Cipárom. Besedy organizačne pripravila a viedla vedúca oddelenia detskej literatúry knižnice Veronika Chorvatovičová a zúčastnili sa jej žiaci viacerých trnavských základných škôl so svojimi učiteľmi a členovia krúžku mladých filatelistov z trnavského klubu Tirnavia. V úvode oboch podujatí, aj keď sa uskutočnili prakticky s mesačnou prestávkou, obaja umelci prijali blahoželanie riaditeľky knižnice Mgr. Kolekovej k svojmu životnému jubileu (60 rokov p. Nágel a 75 rokov p. Cipár), ku ktorým im všetky deti zborovo zaspievali Mnoho šťastia, zdravia ... v slovenčine aj po anglicky!), čo bolo oboma oslávencami prijaté s hlbokým dojatím, ku ktorému sa vyjadrili, že takú početnú kulisu s blahoželaním k jubileám veru neočakávali.

Na oboch besedách si deti aj obaja ilustrátori so záujmom pozreli pripravené výstavky kníh so svojimi ilustráciami a prihovorili sa deťom o svojej tvorbe v podobe knižnej ilustrácie. Pán Dušan Nágel spomenul svoje ilustrácie diel Karla Maya a slovenského spisovateľa Dušana Dušeka, pán Cipár hovoril o ilustráciách diel Ľ. Feldeka, M. Ďuríčkovej, A. Tešovičovej, J. Pavloviča a iných. Otázky detí sa týkali napr. toho, ako sa dostali k maľovaniu, ktorá z kníh, čo ilustrovali, je podľa nich najlepšia, akou technikou robia ilustrácie atď. Osobitne zaujalo pútavé rozprávanie p. Miroslava Cipára o jeho detstve na Kysuciach, spomienky na kruté vojnové časy alebo stretnutia známych rodákov-Kysučanov, medzi ktorých patrí aj americký astronaut Eugen Čerňan, ktorý ako posledný človek v misii Apollo stál na Mesiaci. A pretože v úvode boli ak. mal. Dušan Nágel aj ak. mal. Miroslav Cipár deťom predstavení aj ako tvorcovia slovenských poštových známok, niekoľko otázok pochopiteľne smerovalo aj ku známkam: či sa maľujú v takej veľkosti, ako sú hotové naozajstné známky, ktorá bola ich prvá známka, akú svoju známku pokladajú za najlepšiu. Pre návštevníkov portála Infofila.cz je zrejme nutné povedať, že Dušan Nágel bol autorom výtvarných návrhov známok k 100- ročnici volejbalu, ktorú v súťaži k danému výročiu ocenili ako tretiu najlepšiu na svete! Vedúci KMF v Trnave prítomným deťom ukázal aj príslušné obálky prvého dňa so známkami a prítlačami, ktorých autorom bol D. Nágel. A za svoju knižnú tvorbu bol odmenený prestížnou Cenou Ľudovíta Fullu, čo si obzvlášť váži. Svojmu učiteľovi prof. Albínovi Brunovskému na odd. knižnej tvorby a grafiky, ktoré absolvoval na VŠVU v Bratislave roku 1976, hanbu svojím dielom nerobí.

Ak. mal. Miroslav Cipár bol okrem iných známok autorom výtvarného návrhu automatovej známky, ktorej hodnota 11 Sk je pre slovenských zberateľov mimoriadne vzácna, lebo táto tarifa sa viac nevyužívala. A zaujímavé bolo vyslovené konštatovanie detí, že vzácna je preto, že p. Cipár je „vzácny človek“! Ale v jeho ocenení by sa dalo pokračovať aj tým, že niekoľko ráz dostal zlatú medailu a plaketu BIB, Cenu ministerstva kultúry, že jeho knihy boli vyhodnocované ako najkrajšie knihy na Slovensku atď.

Beseda nemala konca-kraja a otázky detí sa sypali jedna radosť. Plánovaný čas sa dopoludnia rýchlo naplnil a vydarené podujatie sa ukončilo fotografovaním a malou autogramiádou na knižné záložky a podpisovaním do kroniky knižnice, filatelistického krúžku aj tried.

Na záver možno vysloviť iba spokojnosť nad vydarenými podujatiami knižnice a možno si len a len želať, aby podobných podujatí bolo čo najviac. Navyše, keď prispievajú k propagácii detskej knihy, slovenskej poštovej známky a filatelie vôbec, čo sa prejavilo dohodou s deťmi o ďalšej besede na škole o zbieraní poštových známok.

Beseda detí s ilustrátormi kníh a tvorcami poštových známok


Autor: Ján Mička | 27. 1. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223