Belgické železniční balíkové známky

Královským výnosem byly, na návrh ministra pro veřejné práce, zřízeny nové úřady. V nich byly sjednoceny služby pošty, telegrafu a železnice. Zvláště na venkově se poštovní služba podstatně zjednodušila. Zavedení těchto služeb zjednodušilo systém a správu. Docházelo ovšem i k omylům. Pro každý sektor se totiž používalo jiné razítko – pošta, telegraf, železnice a při velkém provozu mohlo dojít na přepážce k omylu a záměně razítek. První balíkové známky pod státní záštitou byly vydány 1. května 1879.

Jednotlivá vydání železničních balíkových známek (přesné datum vydání lze nalézt v katalogu MICHEL, který v úvodu podává vysvětlení k oceňování razítkovaných známek.

"Oceňování razítkovaných známek č. 1 - 47:
sloupec 2: železniční razítka obdélníková s příčkami a šestihranná
sloupec 3: poštovní razítka kulatá jednokruhová a u prvního vydání 1 také rámečková jednořádková a dvouřádková.
Osmihranná telegrafní razítka mají o něco menší cenu 2.

Razítkované známky č. 1 - 14 mají téměř vždy jehlové vpichy, známky bez těchto vpichů mají právo na přirážku k ceně.

Od č. 48 platí ceny pro známky s nádražními razítky, známky s poštovními razítky zasluhují přirážku 50 %"


1. vydání 1879/1882 (Mi. 1 - 6):
Motivem je zemský znak s kráčejícím lvem v oválu a z obou stran je doprovázen okřídleným kolem. Nadpis je pouze francouzsky. Krátce po posledním datu vydání 1. 2. 1882 byla vydána nová serie, ačkoliv první platila až do 31. 12. 1915.

Belgické železniční balíkové známky


2. vydání 1882/1894 (Mi. 7 - 14):
Motiv ukazuje ve šrafovaném kruhu údaj o hodnotě. Tento kruh drží dva putti 3. Vlevo je vidět přední díl lokomotivy vpravo tendr. Nápis pouze francouzsky. Známky jsou bez průsvitky, a od r. 1883 s různými průsvitkami, které byly několikrát měněny.

Belgické železniční balíkové známkyBelgické železniční balíkové známky


3. vydání 1895/1902 (Mi. 15 - 27):
Podle královského výnosu o rovnocennosti francouzštiny a vlámštiny musela i poštovní správa na tento fakt reagovat. Nápisy jsou dvoujazyčné. Cenový údaj byl vytištěn černě. Známky mají průsvitku a od r. 1900 jsou bez průsvitky.

Belgické železniční balíkové známkyBelgické železniční balíkové známky


4. vydání 1902/1914 (Mi. 28 -47):
Stejný motiv jako u třetího vydání, jenom pro frankové hodnoty byl zvolen nový motiv. Velké okřídlené kolo nad malým štítkem s hodnotou.

Belgické železniční balíkové známkyBelgické železniční balíkové známky[1] Vyskytují se též u druhého vydání a výjimečně i u třetího.
[2] U nás se vyskytují málo, což je patrně proto, že na balíkových průvodkách být neměla a jiné doklady k nám nedocházely.
[3] Putti jsou drobné nahé dětské postavy doplňující dekoraci, obdoba antických amoretů či středověkých andílků.

Autor: Adolf Kuchyňka | 29. 6. 2004

Komentáře

Belg.železniční balíkové známky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223