Belgica 2006 – II.

Na výstavě Belgica 2006 bylo vystaveno 563 exponátů ve čtyřech výstavních třídách.

Tematická třída

Nejvyšší ocenění ve třídě tematických exponátů získal Joachim Maas z Německa za exponát „The Universal Postal Union“ – velká zlatá medaile (96 bodů). Další v pořadí byly tři exponáty, které obdržely také velkou zlatou medaili (shodně 95 bodů), a to: „The Statues of Knight Roland“ („Sochy rytíře Rolanda“), „Fisheries“ („Rybaření“) a „Homo-Aves Co-Existence“ („Soužití lidí a ptáků“).

Ukazuje se, že k „módním“ tématům současné doby patří např. cyklistika, jídlo nebo různé variace na evropskou spolupráci. Nechyběly však ani skutečně originální nápady, které byly často zpracovány v tak vysoké kvalitě, že dosáhly i na hodnocení nejvyšší. Za všechny např. „L’acoustique“ („Akustika“) – zlatá medaile, „From Abacus to Laptop“ („Od počítadla k laptopu“) – velká pozlacená medaile, „Sparkosten, Banken, Börses“ („Spořitelny, banky, burzy“) – velká pozlacená medaile, „The History of Chemistry“ („Historie chemie“) – velká pozlacená medaile, „Photographer – Camera – Picture“ („Fotograf – fotoaparát – obraz“) – velká pozlacená medaile, „Elektrizität“ („Elektřina“) – pozlacená medaile, „Elephantology“ – pozlacená medaile, „SHE – In the Eys of Him“ („ONA – v jeho očích“) – pozlacená medaile a mnoho dalších.

Jednorámové exponáty

K vidění tu byla řada zajímavých exponátů, nicméně ukazuje se, že by bylo třeba přesněji specifikovat zaměření této třídy. Byly tu exponáty, které sem evidentně nepatřily, protože už jejich název prozrazoval, že zvolené téma nebo region by bohatě vystačil na normální pětirámový exponát. Na druhou stranu tu byla řada exponátů, které naplňovaly původní myšlenku ukázat oblasti, ke kterým více materiálu než na jeden rám prostě neexistuje.

Jako nejlepší byl v této třídě vyhodnocen exponát Rolfa Dietera Jaretzkého z Německa „Bundesfestung Luxemburg“ – zlatá medaile (94 bodů).

Otevřená třída

V otevřené třídě se prezentovala řada exponátů se zajímavým filatelistickým i nefilatelistickým materiálem, mnohé z nich měly velice originální náměty.

Nejvýše byl oceněn exponát Birthe Kinga z Velké Británie „Denmark: Conscience, Conflict and Camps 1932 – 1949“, který získal zlatou medaili (95 bodů)

Zdeněk Töpfer
národní komisař Belgica 2006

Autor: Zdeněk Töpfer | 3. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články