Belgica 2006 – I.

Ve dnech 16.11. – 20.11.2006 proběhla v Bruselu Světová filatelistická výstava Belgica 2006. Byly tu vystaveny exponáty ve výstavních třídách mládeže, tématické, jednorámových exponátů a v otevřené třídě.

Výstava byla velkolepá svým rozsahem i kvalitou. Představilo se tu celkem 563 exponátů převážně velmi vysoké úrovně. Celá expozice byla umístěna ve dvou halách bruselského Expa, kde bylo dost místa pro rámy s exponáty, stánky poštovních správ a obchodníků i pro různé akce pro děti. Výstava byla také velkou událostí společenskou. Záštitu nad ní převzal belgický královský pár a vše bylo pojato skutečně velkoryse.

Organizační výbor připravil velice pěknou výstavu, vše bylo pečlivě promyšleno a dobře zorganizováno. V prostorách výstavy bylo vidět velké množství dobrovolníků, kteří nejen instalovali a deinstalovali samotnou výstavu, ale podíleli se i na hladkém chodu všech doprovodných akcí a především na nejrůznějších činnostech připravených pro mladé návštěvníky.

Naše exponáty

Českou republiku reprezentovalo 14 exponátů ve třech výstavních třídách, přičemž jeden exponát byl vystaven mimo soutěž (L. Brendl, který byl členem jury). Nejvyšší ocenění, velkou pozlacenou medaili, získal v tématické třídě exponát „Automobil“ Jiřího Horáka. Ve třídě jednorámových exponátů obdrželi oba naši vystavovatelé (J. Maleček: „Perfiny na známkách Hradčany“ a P. Fencl: „Československý kosmonaut“) stříbrné medaile.

Středem našeho zájmu byly především exponáty mládeže. Tady uspěl nejlépe N. Mojsl s exponátem „Historie pošty v Turnově“, který získal pozlacenou medaili. Další dva exponáty obdržely velkou stříbrnou medaili („Hradčany“ Z. Kejmara a „Z historie provozu svitavské pošty“ P. Třeštíka). Další naše exponáty byly oceněny stříbrnými, postříbřenými a bronzovými medailemi.

Celkově můžeme naši účast na světové výstavě Belgica 2006 hodnotit jako velice úspěšnou. Konkurence tu byla opravdu veliká a už samotná skutečnost, že jsme tu měli 10 exponátů mládeže a že ani jeden z nich se nevrátil bez medaile, je obrovským úspěchem.

Belgica 2006 – I.
Zdeněk Töpfer
národní komisař Belgica 2006

Autor: Zdeněk Töpfer | 2. 12. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář