Baťa, Baťovany a Partizánske

Hádam každý občan u nás pozná meno továrnika a podnikateľa Baťu. Pod týmto menom jestvujú u nás (aj vo svete) stovky predajní kvalitnej obuvi s touto značkou. Presnejšie by sme mali hovoriť o dvoch menách Baťa – súrodencov Jana Antonína Baťu a nevlastného brata Tomáša Baťu. V roku 1938 firma MAS – Moravské a slovenské strojírny, odkúpila v chotári obce Šimonovany pozemky s cieľom stavať objekty na výrobu bicyklov a obuvníckych strojov. Vlastníkmi koncernu boli obaja bratia a so stavbou začali 8. augusta 1938, čo sa považuje za oficiálny dátum vzniku mesta, pretože podľa projektov staviteľa Vladimíra Karfíka sa začalo aj s výstavbou moderných domov pre zamestnancov osady Baťovany. Firma na výrobu obuvi sa úspešne rozvíjala. Dekrétom Ministerstva priemyslu ČSR boli Baťove podniky 1. januára 1946 znárodnené. V ďalších rokoch, presne 9. februára 1949, boli Baťovany premenované na Partizánske a továreň bola o pár dní neskôr premenovaná na Závody 29. augusta, čo je dátum vypuknutia SNP. Baťove závody v meste Zlín sa dožili premenovania na Svit, n. p., a mesto dostalo meno po prezidentovi Gottwaldovi.

S menom Jána a Tomáša Baťu je toho spojené omnoho viac. Postarali sa o realizáciu kanála, ktorý vznikol v 30. rokoch 20. storočia pôvodne využívaného na zavlažovanie územia. S jeho plavebným využitím sa nepočítalo, ale neskôr sa kanál používal na prepravu uhlia. Svoj oficiálny názov „Baťov kanál“ dostal 1. mája 1960 za účasti Tomáša Baťu ml. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach (v Baťove) a končí na slovenskom území v Skalici, ktorá bola súčasťou už od začiatkov jeho budovania.

Na jeho počesť je pomenovaných niekoľko ulíc a v Zlíne je Třída Tomáše Bati. (Viď odtlačok výplatného stroja). Vo svojej zbierke mám ojedinelý doklad – farebnú pohľadnicu Baťovej štvrte „Pod Tlustou“ v Zlíne podľa maľby Augustína Mervarta podpísanú M. Baťovou. A filatelistických dokladov k téme „Baťa“ je oveľa viac. Na Slovensku v Partizánskom používali k výročiu mesta príležitostnú poštovú pečiatku s jeho portrétom, Česká pošta vydala poštovú známku a k 8o rokom Baťovho kanálu bola zhotovená príležitostná poštová pečiatka s poštovým lístkom k plavbe po Baťovom kanáli.

Baťa, Baťovany a Partizánske

Baťa, Baťovany a Partizánske

Baťa, Baťovany a Partizánske

Baťa, Baťovany a Partizánske

Baťa, Baťovany a Partizánske

Baťa, Baťovany a Partizánske


Autor: Ján Mička | 27. 11. 2018

Komentáře

A čo takto Svit

Je to škoda

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223