Balonový let dne 15. května 2004

Klub filatelistů 05-41 v Jilemnici ve spolupráci s Českou poštou s.p. obvod Jičín organizuje na den 15. 5. 2004 pozdravný balonový let u příležitosti 35. setkání ArGe Tschechoslowakei. Toto setkání uspořádá ve dnech 14. - 16. 5. 2004 v Oybinu (lázeňské městečko nedaleko hraničního přechodu Hrádek nad Nisou) klub filatelistů z Žitavy, který s jilemnickým klubem udržuje dlouholetý kontakt.

Pošta Jilemnice bude dne 15. 5. 2004 používat k tomuto balonovému letu příležitostné poštovní razítko. Česká pošta s.p. – odštěpný závod DOS Postfila vydá dne 1. 5. 2004 k 35. setkání ArGe Tschechoslowakei přítisk na dopisnici s nominální hodnotou 9 Kč.

K přepravě balonovým letem budou přijaty jen nezapsané zásilky (po minulých zkušenostech je nutno zdůraznit, že doporučené zásilky nejsou ke zvláštní přepravě připuštěny) opatřené balonovou nálepkou KF Jilemnice a doručené na adresu Mgr. Slavomil Strnad, P.O. Box 55, 513 01 Semily nejpozději dne 14. 5. 2004. Na stejné adrese je možno objednat balonové nálepky v ceně 10 Kč/kus nebo jejich nalepení na dodané celistvosti, stejně tak jako výše uvedené dopisnice Postfily prošlé balonovým letem v ceně 25,- Kč/kus (cena včetně balonové nálepky) – v tomto případě je nutno k objednávce připojit adresní štítky s adresami, kam mají dopisnice být adresovány. U adres do zámoří je nutno ke každé dopisnici zaslat ještě známky v hodnotě 3 Kč jako doplatek poštovného na leteckou dopisnici do zámoří (12 Kč). Úhradu za nálepky a dopisnice je nutno zaslat v penězích složenkou nebo v dopise, v případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí o zaslání balonových nálepek je nutno připojit zpáteční frankovanou obálku. Po předchozí dohodě je možno u KF Jilemnice objednat i výše uvedenou dopisnici v nepoužitém stavu (14 Kč), s příležitostným razítkem bez adresy (15 Kč) či v jakékoliv jiné variantě.

Zásilky adresované přímo poště Jilemnice sice obdrží příležitostné razítko, nezúčastní se ale balonového letu z důvodu chybějící balonové nálepky a neponesou ani denní razítko místa přistání balonu.

Za KF 05-41 Jilemnice
Mgr. Slavomil Strnad


Autor: Slavomil Strnad | 14. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář