Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.

„Soobrahmoneyho“ typ falešných přetisků s dvojitou kružnicí a chybějící hvězdičkou.
Tento falešný přetisk má průměr 20 mm místo 21,75 mm.

Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
Ze sbírky mjr. Hopkinse



Další Soobrahmoneyho falešné přetisky.
Všechny přetisky jsou obrácené, pos. 6 – tete-beche

Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.


Vzhledem k malé prozkoumanosti přetisků na poštovních známkách v době krátkého panování Baccha Saqqao určitě stojí za zmínku i přetisky tehdejších bankovek.

Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
bankovky 5 afghani

Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
bankovky 10 afghani

Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.
bankovky 50 afghani


Též je zajímavé, kdy se vydání přetisků Baccha Saqqao poprvé objevilo ve světových katalozích. Michel je ve vydání roku 1941 neuvádí, nejstarší jsem našel v katalogu Scott 1949.

V době 1941-45, kdy zuřila druhá světová válka, je nepravděpodobné, že by se do katalogů zařadily. Pravděpodobné první zařazení vychází někdy mezi lety 1945-1948.

Další zajímavostí je, že v Michelu z r. 2006 toto vydání vypadlo s odůvodněním, že přetisky pod čísly Mi. 211-218 nejsou žádnými přetisky ale cenzurními razítky. Zřejmě vychází z Dietrichovy knihy Afghan philately 1871-1989, kde autor uvádí, že nejsou známé žádné skutečně poštou prošlé známky. Dietrich popisuje, že má ve svojí sbírce několik obálek na kterých jsou zde zmíněné přetisky. Uvádí doslova:
„Pravé použití přetisků je provedeno po nalepení známky a pokrývá částečně známku i obálku. Podobné přetisky na známkách nejsou pravé, nebo jsou jen pro dealery a sběratele.“

Baccha Saqqao – mýty a skutečnosti, část 2.

Na příkladu použité známky na obálce dále popisuje kontrolní razítko vlevo – což je kulatý přetisk Baccha Saqqao, uprostřed oválné cenzurní razítko a příchozí poštovní razítko v Mazáre-i-Sharif vpravo. Oválné razítko uprostřed je však běžné znehodnocující poštovní razítko, zde se Dietrich dopustil nepřesnosti nebo omylu. Kulatý přetisk Baccha Saqqao vlevo by se dal vysvětlit jako cenzurní razítko a proto zřejmě došlo k údaji v katalogu Michel o cenzurních razítkách.

Vzhledem k tomu, že se z té doby dochovaly přetisky na bankovkách, které těžko můžeme považovat za cenzurní razítka, přidávají se další otazníky nad přetisky Baccha Saqqao.

Na základě uvedených dochovaných údajů a materiálů zastávám názor, že razítek zřejmě bylo více (minimálně dvě). Jedno se prokazatelně používalo jako cenzurní, či kontrolní v Kábulu na znehodnocení a označení poštovních zásilek. Další razítko se mohlo použít na přetisky poštovních známek a k použití již nedošlo.

Též je téměř jisté, že po potlačení povstání a popravě Baccha Saqqao se razítko označované jako pravé dostalo do rukou spekulantům, kteří dodatečně provedli přetisknutí dalších známek. Dá se říci, že se nedá rozlišit skutečné úřední vydání přetištěných známek od novotisků zhotovených spekulanty. Dokonce se dochovaly známky vydané v roce 1932 a 1934 přetištěné pravým razítkem. Kromě toho se vyrobila celá řada prokazatelných padělků razítek – zde prezentované případy Soobrahmoney a H.R. z Dháru.

Vzhledem k neexistenci úředně dochovaných dokladů o přetiscích Baccha Saqqao se těžko dá přikročit k nějakým definitivním závěrům.

Použité materiály a literatura:
* sbírka Roberta Jacka
* sbírka mjr. Adriana Hopkinse
* sbírka Jaromíra Petříka
* katalogy: Michel, Scott, Gibbons, Yvert
* Frank E. Patterson: Afghanistan, Its Twentieth Century Postal Issues
* Horst Dietrich: Afghan philately 1870 - 1989
* John Wilkins: Afghanistan Postage Stamps Issues – Plate and Printing Flaws, Errors and Oddities 1870 – 1989
* Martin Rozhoň – dokumentace bankovek
* Jan Marek: Dějiny Afghánistánu
* Willem Vogelsang: Dějiny Afghánistánu
* internet
Únor 2010


Autor: Jaromír Petřík | 18. 2. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223