Autor - K. Wiesner

Filatelie - články - Světová filatelie | 7. 1. 2020
Emise 1872 Brustschild - Vydání z prvního ledna 1872

Celkově vzato jsou známky z tohoto období všech států světa, ale především africké a tichomořské kolonie a některá vydání vyspělých evropských států  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223