Autor - V. K. Németh

Filatelie - články - Světová filatelie | 29. 1. 2006
O prvom slovenskom aerograme III.

Nezvládnutie nanášanie lepidla spôsobilo rad problémom, vrátanie oneskoreného uvedenia aerogramu do poštovej prevádzky.Filatelie - články - Světová filatelie | 28. 1. 2006
O prvom slovenskom aerograme II.

Prvý československý aerogram bol vydaný v roku 1959. Bol to aerogram so známkou Volavka s nominálnou hodnotou 1,20 Kčs, ktorý bol vydaný vo viacerých nákladoch i s prítlačou k rôznym príležitostiamFilatelie - články - Světová filatelie | 27. 1. 2006
O prvom slovenskom aerograme I.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v roku 1993 (vtedy Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR) vydalo aerogram s natlačenou známkou nominálnej hodnoty 7 (Sk).  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223