Autor - Milan Bokvaj

Filatelie - články - Světová filatelie | 25. 7. 2003
Merkur-Revue: FDC z doby Marie Terezie

Určení prvého dne vydání je ve známkovém období už od klasických známek zpravidla jednoduché, neboť je dáno úřední vyhláškou.Filatelie - články - Světová filatelie | 4. 7. 2003
Merkur-Revue: K historii ozdobných dopisů

Ozdobné dopisy vždy patřily ke klenotům klasické filatelie a to ať už jsou barevné, nebo s bezbarvou promačkávanou ornamentalistikou.  Starší články

© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223