Automatové známky – komentář

Když jsem psal o nové automatové známce České republiky, uvědomoval jsem si, jak sám považuji automatové známky za nechtěné dítě naší pošty, zrozené nikoliv z lásky, ale spíše jako levobočka. Zatím mne nikdo nepřesvědčil o jejich potřebnosti a takto se na ně dívám v „panenském stavu“, tedy neprošlé poštovním provozem. Když jsem svoji črtu o nové poštovní známce dopisoval, uvědomil jsem si, jak krátkozraký byl můj pohled.

První automatové známky Au 1 Hrad Veveří, byly dány do poštovního provozu 5.3. 2000 a to k příležitosti výstavy poštovních známek Brno - 2000. Automat firmy Amiel Electronique byl umístněn na Výstavišti a po dobu konání výstavy byl jako novinka také se zájmem používán. Z tohoto období je mezi filatelisty z důvodů špatného nastavení určité množství zajímavostí – rarit – zmetků, jak to chcete vidět. Připomínám, že se jednalo o automatové známky bez vytištěné hvězdičky. Teprve později, došlo na opravené nastavení tisku přidáním hvězdičky před hodnotovou číslici. Nechme stranou, nakolik opravdu šlo o možné zneužití známek dotištěním hodnotové číslice na tiskárnách, když víme, jak laxně se pošta staví k rozšiřování padělků ke škodě pošty. A nakolik bylo úmyslem vytvoření prodejního artiklu (hodnota 0,40 Kč a 1 Kč) a dalšího prodeje všech hodnot. Budiž, není mým cílem toto hodnotit. Na ilustračním obrázku. č. 1 vidíme dopis základní hmotnosti, dofrankovaný Au 1 Hrad Veveří zaslaný z pošty Plumlov do Jeseníku.

Automatové známky – komentář

Obr. č. 1 Filatelisticky ovlivněná frankatura Au 1

Od 1.6. 2000 tento automat Sima 1351 instalován na poště Praha 02 a poště Brno 1. Nastavením nových hodnot do paměti počítače 8. 1. 2001 se zvětšila šíře automatových známek o 8 hodnot. K této poštovní známce dodejme, že autorem návrhu je A. Odehnal. Tištěna byla po 1000 kusech v kotouči, technikou flexotisku a funguje na principu samolepící nálepky, stejně jako ostatní automatové známky naší republiky.

Následující automatová známka Au 2 Hrad Zvíkov vytištěná podle návrhu K. Beneše, byla prodávaná již na šesti místech a to nově v Praze OZ DOS Praha 7, pošta Karlovy Vary 1, Ústí nad Labem 1 a Opava 1 a to od 21. 6. 2002. Nastavování nových hodnot vždy kopírovalo nové tarifní období a je na sběratelích dokumentovat celistvostmi tato fakta..

Hlubší sonda do historie a používání automatových známek přesahuje prostor tohoto článku, dodávám jen, že při platbě lze použít jak mince, tak bankovky vyznačených hodnot. Ne vždy se však automat spokojí s kvalitou bankovky a vrátí jí zpět. O spolehlivosti zařízení by se nejlépe mohl vyjádřit servisní technik, domnívám se, že většinu doby fungovaly automaty bezchybně a vydaly tisíce známek.

Na závěr této črty bych rád vyslovil osobní názor, podotýkám, že tento nemusí být shodný s názorem Vaším. V životě už to tak bývá, že se prosadí to, co za svým místem na slunci, použiji básnický obrat, jde krok po kroku i proti nepřízni osudu. Automatové známky se sice prvně usídlily v katalozích nejmenované obchodní firmy a to za ceny až astronomické. Různé větší či menší odchylky, lidově nazývané mušinci, až po vynechaný tisk hodnotových číslic, nevedly ke sběratelské oblibě. Je také pravdou, že později jsem začal dostávat dopisy polepené nízkými hodnotami automatových známek, kde se sběratelé až komicky snažili zbavit svých přebytků, bez výše uvedených výrobních a tiskových vad. To však vůbec nevypovídá nic o skutečném poštovním životě. . Na ilustračním obrázku. č. 2 vidíme dopis základní hmotnosti, vyfrankovaný Au 2 Hrad Zvíkov zaslaný z pošty Brno 02.

Automatové známky – komentář

Obr. č. 2. Filatelisticky ovlivněná frankatura Au 2

Za celé čtyři roky jsem v běžné podnikové korespondenci nenalezl ani jedinou celistvost vyplacenou automatovou známkou. Běžná, takzvaně podniková korespondence nejpravdivěji vypovídá o stavu poštovních služeb. Ke svému tvrzení doložím ještě jeden postřeh, můžete si ho kdykoliv ověřit jak v Brně, tak také v Praze na hlavní poště, nebo kdekoliv jinde, tedy na místech, kde jsou automaty na známky umístněny. Přesto že, jsou před přepážkami často až nepříjemně dlouhé fronty, u prodejních automatů je nevidíte. Nevím, jestli z neinformovanosti, nebo jakési nechuti k novotám.

Domnívám se však, že přehlížení automatových známek sběrateli, nevychází ze znalosti trhu. Již v nedaleké budoucnosti tyto automatové známky budou ceněny a hledány. Je tu však jedno ALE. Jen a jen pouze použité na celistvostech, bez zřejmého filatelistického ladění a hlavně z míst kde tyto automaty jsou umístněny. Připomínám, že je logické použití těch známek, které v té příslušné době automaty vydávaly. Takové celistvosti přesáhnou svojí cenou různé produkty hmyzí říše a pro mladé sběratele, bydlící například v blízkosti jmenovaných pošt to může být zajímavý námět ke sbírání. Avšak, sám cítím, že nebude vůbec jednoduché zdokumentovat prodejní místa a alespoň to nejzákladnější použití.

Všem, kteří se pro tento směr automatizace a mechanizace poštovního provozu rozhodli, nebo ještě rozhodnou, přeji hodně filatelistického štěstí.

Autor: Pavel Lukavský | 15. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223