Au-3 Jindřichův Hradec – automatová výplatní známka

Název emise: Jindřichův Hradec – známka určená pro výplatní automaty
Datum vydání: 2. března 2005
Nominální hodnota: volitelná hodnota podle přání zákazníka: 7,- Kč, 9,- Kč, 12,- Kč, 14,- Kč, 15,- Kč, 17,- Kč, 18,- Kč, 19,- Kč, 22,- Kč, 25,- Kč, 26,- Kč, 28,- Kč, 32,- Kč, 38,- Kč,
Známka číslo: Au-3
Rozměr známkového obrazu: 40 x 25 mm
Výtvarný návrh: RNDr. Adolf Absolon
Platnost: do odvolání
Způsob tisku: Flexotisk, tisk Colognia Press
Námět: pohled přes rybník Vaigar na hradní komplex Jindřichův Hradec
Počet vydaných kusů: náklad neomezen

 Au-3 Jindřichův Hradec – automatová  výplatní známka


Nová automatová známka navazuje svým námětem na již dříve vydané známky Au 1 Hrad Veveří a Au 2 Hrad Zvíkov. Zobrazují významné kulturní památky našeho území. Tentokrát byl vybrán námět jihočeského hradu Jindřich Hradec od RNDr. Adolfa Absolona. Můj a jistě i Váš první dojem byl překvapivě příjemný. Plasticky vyznívající známka, díky světlé obloze a zrcadlící se hladině rybníka Vaigar, působí až magicky průzračně.

Dovolte mi, jelikož RNDr. Adolf Absolon jako autor návrhů poštovních známek není moc známý, abych Vám ho alespoň v krátkosti představil. Adolf Absolon se narodil 14. července 1937. Má široké spektrum aktivit v uměleckém světě od volné tvorby přes ilustrace až po návrhy českých poštovních známek, jmenujme například zn. č. 356 Český ráj – Hruboskalsko – Dračí skály 12 Kč a zn. č. 357 Moravský kras – Punkevní jeskyně 14 Kč. Maluje obrázky jako od dávných holandských malířů: snové krajiny, do kterých se vám chce vstoupit... Je povoláním geolog a umí obě tyto sféry svého života nádherně spojit..

Komplex budov hradu v Jindřichově Hradci je po Pražském hradu a Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším zámeckým areálem v České republice. V jeho zdech se po sedm staletí střídaly generace tří významných šlechtických rodů: pánů z Hradce (1220 - 1604), Slavatů (1604 - 1693) a Černínů z Chudenic (1693 - 1945). Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci byl v roce 1996 prohlášen Národní kulturní památkou. V interiérech hradu je uloženo na 7 000 uměleckých předmětů a přibližně stejný počet knih, sbírkový fond dokumentuje přes 1 000 kusů vystavených obrazů, nábytku a dalších uměleckých předmětů. Ze stavebního hlediska představoval areál již v gotické době jeden z nejvýstavnějších hradních celků a dodnes patří k nejhodnotnějším architektonickým komplexům v českých zemích. Jeho jednotlivé části se svojí výstavností řadí ke srovnatelným s nejvyspělejší evropskou architekturou. Románsko-gotická část areálu obsahuje jedinečné stavební detaily a jednu z nejhodnotnějších památek našeho raně gotického nástěnného malířství z roku 1338 s legendou o sv. Jiří. Z konce 15. století pochází nejzachovalejší a dosud funkční kuchyňský prostor tzv. černá kuchyně. Jednou z nejpůvabnějších staveb evropské renesance je hudební pavilon Rondel.

Pro prodej známek využívá pošta automatu SIMA 1351 firmy Amiel Electronique. Platit lze vyznačenými mincemi a bankovkami, za které automat vydá předvolené hodnoty, lépe řečeno tiskárna automatu dotiskne na prázdnou nálepku zvolenou nominální hodnotu.

Automatová známka Au 3 bude používána ve známkových automatech na těchto poštách: OZ DOS – prodejna POSTFILA, Praha 7 Pošta: Praha 1, Jindřišská, Brno, Poštovská 3/5, Karlovy Vary 1, T.G.Masaryka 1, Ústí nad Lababem1, Masarykova ul., Opava 1, Masarykova třída 22. Přednastavení hodnot se řídí základními poštovními sazbami. (7,50 Kč, 9 Kč, 12 Kč, 14 Kč, 15 Kč, 17 Kč, 18 Kč, 19 Kč, 22 Kč, 25 Kč, 26 Kč, 28 Kč, 32 Kč a 38 Kč) Česká pošta vydáním této známky završuje pětileté období používání samolepicích automatových známek.

Autor: Pavel Lukavský | 8. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223