Arnold Feke

Datum vydání: 7. 1. 2003
narozen 5. dubna 1975 v Královský Chlmec, Slovensko


V současnosti je Arnold Feke nejmladším rytcem slovenských známek. Od jeho první známky z roku 1999 do současnosti vyryl 7 vydání známek. Od roku 1996 studuje na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě a pracuje na své diplomové práci.

První rytina (1999)


Pofis čísla rytin:
SR: 182, 187, 194, 199, 200, 244, 253, 295, 306, 308, 310-312, 336

Autor: Gerhard Batz
batz.hausen@t-online.de

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz