Arcibiskupství pražské - Brandl Petr

Datum vydání: 13. května 2020
Název emise: Arcibiskupství pražské - Brandl Petr
Nominální hodnota: 30 Kč
Katalogové číslo: 1075
Tiskové listy: á 4 ks známek
Rozměr obrázu známky: 40 x 50 mm
Druh tisku: ofset, Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Arcibiskupství pražské - Brandl Petr

Námět známky:

dílo malíře Petra Brandla ze sbírek Arcibiskupství pražského. Na obrazu je František Ferdinand hrabě Khünburg, arcibiskup pražský. Do úřadu pražského arcibiskupa byl císařem nominován 14. dubna 1710. Založil řád celestinek, založil řád sester alžbětinek a připravoval a dovršil blahořečení i svatořečení Jana Nepomuckého.

Dne 30. dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha. Sídelním kostelem je katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie, k níž mimo ni náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem, formální hlavou katolické církve v České republice.

Petr Brandl (24. října 1668 – 24. září 1735) byl synem rodičů původem ze selského prostředí. Jeho otec byl německý krejčí Michal Brandl, matka Alžběta z české rolnické rodiny z Přestanic. Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu u sv. Mikuláše na Malé Straně. Posléze se u Kristiána Schrödera vyučil malířem. Rané období jeho tvorby je poplatné běžným dobovým přístupem k barokní malbě. Bravurně zvládá práci se světlem, využívá také metodu šerosvitu. Věnuje se převážně malbě náboženských témat, ale významně je v jeho práci zastoupena i portrétní tvorba a nevyhýbá se i profánním motivům. Objednavateli jeho děl byly velké klášterní domy, např. benediktini, cisterciáci nebo karmelitáni a významné šlechtické rody.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Arcibiskupství pražské - Brandl Petr

Arcibiskupství pražské - Brandl Petr

Arcibiskupství pražské - Brandl Petr

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 19. 5. 2020

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223