Antverpia 2010

Ve dnech 9.4. – 12.4.2010 se v Antverpách uskutečnila mezinárodní filatelistická výstava Antverpia 2010. Výstava byla uspořádána na počest 120. výročí Královského svazu belgických filatelistických klubů. Zúčastnilo se jí asi 380 vystavovatelů z celé Evropy, kteří představili své exponáty na více než 1600 rámech. Mezi vystavenými exponáty bylo také 56 exponátů mládeže. Výstava se rozkládala ve 4 výstavních halách výstaviště Expo Antwerp a byla doprovázena dvěma dalšími – Národní výstavou Belgie a výstavou Birdpex.

Antverpia 2010

Královský zemský svaz belgických filatelistických klubů slaví 120 let své existence a je nejstarším filatelistickým svazem na světě. Byl založen 11. dubna 1890 v Antverpách. Výstava tak byla i připomínkou poslední výstavy známek pořádané v Antverpách v roce 1930, tedy před 80 lety.

Antverpia 2010

Hlavní pozornost byla soustředěna do haly 4, kde byla umístěna mezinárodní výstava, stánky poštovních správ a také tu byl prostor pro mládež. V dalších halách byly obě doprovodné výstavy a jedna hala byla vyhrazena pouze pro stánky obchodníků. Kromě toho byla pro návštěvníky připravena i řada dalších akcí, jako např. expozice výtvarníka André Buzina, koutek pro děti, výstava grafiky apod. Zajímavým projektem byl tzv. Historical box. Byl to uzavřený stánek ve tvaru kostky, v němž byl představen vývoj 120 let poštovnictví v Belgii s nejvzácnějšími historickými materiály. Návštěvníci tak měli možnost sledovat vývoj dopravy poštovních zásilek na území Belgie i jejích kolonií v průběhu času.

Antverpia 2010

Značná pozornost byla věnována dětem, byla tu zřejmá snaha přivést nové zájemce ke sbírání známek a ukázat jim, co to filatelie je, a čím by je mohla zaujmout a být pro ně přitažlivá. V prostoru pro děti bylo kolo štěstí, kde si děti mohly za správnou odpověď na filatelistickou otázku vytočit odměnu, byly tu stolky na malování a nechyběly ani počítače.

Antverpia 2010

Belgická pošta vydala u příležitosti výstavy Antverpia 2010 několik aršíků příležitostných známek. Jsou na nich zachyceny kulturní, historické, společenské i turistické aspekty země, jeden aršík je věnován i známkám zobrazujícím ptáky od André Buzina.

Na výstavě se sešlo množství velice kvalitních exponátů, zejména v teritoriální třídě a ve třídě poštovní historie. Avšak ani ostatní oblasti filatelie nezůstaly pozadu.

Jen pro zajímavost uvádím počty exponátů v jednotlivých výstavních třídách:

Tradiční 31
PH 74
Celiny 15
Tematické 58
Aerofilatelie 17
Astrofilatelie 7
Cartes Maxima 8
Kolky 5
Jednorámové exponáty 33
Otevřená třída 17
Mládež 56
Literatura 62

Antverpia 2010

Výstavy se také zúčastnilo několik našich exponátů. K hodnocení našich i ostatních exponátů na výstavě Antverpia 2010 se ještě vrátím v pokračování článku v příštím čísle.

Antverpia 2010


Zdeněk Töpfer
člen jury Antverpia 2010

Autor: Zdeněk Töpfer | 22. 4. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223