Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 2).

Své nejslavnější dílo, Symfonii číslo 9 „Z Nového světa“, dokončil Dvořák 24.5.1893 v New Yorku a bude jí věnována samostatná příští část. Nyní nastaly na konzervatoři prázdniny a byl čas na zaslouženou letní dovolenou ve Spillvillu ve státě Iowa, na kterou se Dvořák s celou svou rodinou vypravil vlakem 3.6.1893.

Toto místo vybral Dvořákův tajemník Josef J. Kovařík, který ze Spillvillu pocházel, jako mnoho Čechů, kteří se sem vystěhovali z Čech. O nich pojednává kniha „Přicházeli zdaleka“, kterou mi věnoval můj přítel ze Spillvillu (obr.5). Češi do svého kostela Sv. Václava zakoupili v roce 1876 varhany, první v celém okrese, na které Antonín Dvořák v létě 1893 denně hrál (obr.6). Potomci původních Čechů si Antonína Dvořáka velmi váží a na jeho počest uspořádali v roce 1979 velký festival, k němuž vyšlo zvláštní pamětní razítko s portrétem skladatele (obr.7). V roce 2004 bylo ke 100. výročí úmrtí Dvořáka vydáno opět pamětní razítko s vyobrazením kostela Sv. Václava a české základní školy ve Spillvillu (obr.8). Na tuto velkou slavnost byl pozván i vnuk Antonína Dvořáka, pan Antonín Dvořák III., který mi na fotografii ukazuje dekret „Čestného občana Spillvillu“. Na americkou FDC se mi podepsal při naší návštěvě na Vysoké u Příbrami, letním to sídle skladatele Dvořáka.

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 2).Obr. 5

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 2).Obr. 6

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 2).Obr. 7

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 2).Obr. 8

Po skončení dovolené v roce 1893 vyhověl Antonín Dvořák přání našich vystěhovalců v Americe a při svém návratu ze Spillvillu dirigoval osobně svá díla na Světové kolumbovské výstavě v Chicagu. Stalo se to 12. srpna 1893 při „Českém dnu“ na této výstavě. Pohlednice z této výstavy na obr. 9 dokumentuje tento den strojovým razítkem a toto datum je též uvedeno i v textu na pohlednici. Více se o „Světové kolumbovské výstavě v Chicagu 1893 a jejím významu pro filatelii“ dozvíte z mého jednorámového exponátu číslo 765, který je ke zhlédnutí na www.exponet.info.

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 2).Obr. 9

Další pokračování bude věnováno Symfonii „Z Nového světa“ a zajímavostem s ní souvisejícími.

Autor: Ing. Emanuel Lukeš | 13. 5. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223