Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 1).

1. května letošního roku je tomu 110 let od úmrtí našeho skladatele Antonína Dvořáka. Název těchto několika článků o našem slavném skladateli Antonínu Dvořákovi mnohé překvapí tím, že je Dvořák spojován s Kolumbem (obr.1).

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 1).
Obr. 1

Antonín Dvořák byl v roce 1891 požádán, zda by byl ochoten být ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. Tento požadavek vznesla velmi podnikavá a osvícená Američanka Jeanette M. Thurberová, která měla na jaře 1892 skvělý nápad, aby Dvořák napsal kantátu o Kolumbovi (nebo něco podobného), která by se měla dávat při Dvořákově prvním vystoupení v New Yorku. Dvořák složil slavné Te Deum (obr.2), které bylo skutečně 21.10.1892 představeno newyorskému publiku. Na FDC na obr.2 nahoře je jakoby symbolicky znázorněna Dvořákova rodina, vyhlížející z paluby lodi tehdy ještě „mladou“, před 6 lety odhalenou, Sochu Svobody. Připlutí bylo doprovázeno ohlušujícím zvukem spousty sirén. Na dotaz, zda je v New Yorku při připlutí lodi vždy tolik hluku, odpověď zněla, že nařídili houkat. A proč nařídili houkat? Prý, až se objeví loď Saale, má všechno houkat, protože na ní přijíždí největší hudebník světa. Tak takové bylo tedy první uvítání Dvořáka v Americe.

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 1).
Obr. 2

Antonín Dvořák si podmanil New York hned při svém prvním koncertu, kdy dirigoval v Carnegie Hall svou skladbu Te Deum, složenou k oslavám 400. výročí objevení Ameriky Kolumbem. Ve slavnostní řeči plukovníka T.W.Higinsona na téma : „Dva nové světy – Nový svět Kryštofa Kolumba a Nový svět hudby“ byl Dvořák požádán, aby pomohl obohatit světadíl objevený Kolumbem o „Nový svět hudby“.
Dvořák měl původně k těmto oslavám složit skladbu Americký prapor (obr.3), započal ho skládat ještě doma na Vysoké, ale kvůli opožděnému dodání anglického textu skladbu dokončil až později v New Yorku. Proto vzniklo Te Deum, které začal skládat 25.6.1892 a dokončil jej 28.7.1892.

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 1).
Obr. 3

Jako zajímavost uvedu, že toto Te Deum bylo hráno též v Chrámu Sv. Víta 29.12.1989 při inauguraci Václava Havla prezidentem (obr.4). Byl to osvícený záměr nebo pouhá shoda náhod? To už se dnes asi těžko dozvíme.

Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 1).
Obr. 4

Ve svých filatelistických listech (zde obrázcích) jsem použil materiály z knihy Miroslava Ivanova „Novosvětská“ (Praha 1984) s laskavým svolením paní Hany Ivanovové, manželky autora.
V další části se vydáme s Antonínem Dvořákem do městečka Spillvillu ve státě Iowa, kde trávil Dvořák s celou svou rodinou letní prázdniny v roce 1893.

Autor: Ing. Emanuel Lukeš | 1. 5. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223