Ankety - volíme nejkrásnější známky - již pojedenácté

Správný sběratel českých známek ohodnotil na přelomu roku minulý emisní plán, vyplnil a odeslal anketní kupon, který rozhodne o tom, která z českých známek roku 2003 se bude honosit titulem "Nejkrásnější poštovní známka České republiky roku 2003". Tentokráte jsme vybírali z 41 známky a svůj hlas jsme mohli poslat prostřednictvím originálních kuponů měsíčníků Poštovní kurýr, Filatelie nebo deníku Právo. Vybrat jednu známku jako nejhezčí, je pro sběratele známek velice těžký a náročný úkol. Porota, která jen sečte došlé hlasy to má velice snadné. Má totiž zodpovědnost jen za správnost sčítání došlých hlasů, nemusí rozhodovat o tom, která se stane tou vítěznou. Kdo ví a zná, jaké úsilí kolika lidí je schováno za tím, než se nová známka zrodí, přistoupil k tomuto úkolu určitě zodpovědně. Škoda, že anketa nemá několik kategorií, rozhodně by si ocenění zasloužilo více známek. Už jen pro to, že české známky jsou miniaturními uměleckými díly, opomeneme-li 100% ofsetovou techniku, používanou při výrobě některých známek. V emisním plánu roku 2003 se dle mého názoru povedlo hned několik známkových emisí, proto se mi zdá vybrat jedinou známku za dost nespravedlivé.

Ankety - volíme nejkrásnější známky - již pojedenácté


Získat přece pěkný filatelistický suvenýr za to stojí. Na vedlejším obrázku je suvenýr z roku 1997, to ještě anketu vyhlašovala Česká pošta, s.p., magazín DNES+TV, časopis Poštovní kurýr a Filatelie. Kdo ze čtenářů se této ankety účastní déle, zaznamenal, že anketa byla vyhlašována nejprve deníkem Mladá fronta. Ten svůj název změnil po revoluci na Mladá fronta Dnes. Později se hlavním vyhlašovatelem stala Česká pošta, s.p. (bohužel ne SČF) ve spolupráci s jinými magazíny a časopisy, až na současné vyhlašovatele: Česká pošta, s.p., deník Právo, časopis Poštovní kurýr a Filatelie. Až budu dělat rozhovor s panem Plachetkou, dozvíte se o anketě více.

Než vyřknu svůj ortel, musím pochválit autory za známky z emisí: Tradice lidové tvorby – krajky, Krásy naší vlasti, Technické památky a to jak rozhledny tak hasičská technika, Ochrana přírody – draví ptáci, Orientální koberce a samozřejmě Umělecká díla na známkách. Mistrovsky, jako obvykle, se podařilo našim rytcům přenést do miniaturní podoby tak velkolepá díla jako "Chudý kraj" Maxe Švabinského, nebo Slavíčkův "Podzim ve Veltrusích". Nad Fajtovými orientálními koberci se doslova tají dech a připadám si u nich jako v pohádce z Tisíce a jedné noci. A to je emise, ze které jsem nakonec vybral svého favorita. Vedly mne k tomu hned dva faktory. Mistrovské umění rytce Václava Fajta, který ocenění spravedlivě zaslouží a také onen námět, který byl zajisté pro všechny tvůrce velice náročný, počínaje grafickou úpravou Jana Kavana, konče pracovníky PTC a.s. Praha, kteří nejnáročnější tisko-vou techniku – ocelotisk z plochy, zvládli opět na výbornou. Veselejší dojem na mě udělal koberec na známce č. 370 s nominální hodnotou 12,- Kč, proto ta je známkou, které pro rok 2003 dávám svůj hlas. Pevně doufám, že ke stejnému závěru dospěje většina lidí, kteří se rozhodli letos ankety zúčastnit. Je ve hře ještě jedna známka, Podzim ve Veltrusích z emise Umělecká díla na známkách, kterou ryl stejný umělec, ale hlas mohu dát jen jedné.

Ankety - volíme nejkrásnější známky - již pojedenácté


Kdyby hlasovala má dvanáctiletá dcerka, je docela možné, že by hlas dala Machovi a Šebestové nebo akvarijním rybičkám, které v podání výtvarníků Knotkových vypadají jako živé. Hlas je ale ode mne, je rozhodnuto a těším se na nové známky roku 2004, abych v závěru roku opět meditoval nad tím, které nakonec svůj hlas svěřím.

Nemohl jsem si odpustit toto malé pozastavení nad známkovou tvorbou. Pokud se tento článek dostane do rukou pořadatelů ankety, prosím snažně, aby dali filatelistické a sběratelské veřejnosti možnost diskutovat nad touto anketou ve smyslu rozšířit ji alespoň na tři kategorie. Vždyť české známky si opravdu zaslouží více pozornosti. Zrovna tak by se mi líbila kategorie "nejméně zdařilá známka". Kdyby taková kategorie již existovala, ode mne by dostala hlas známka č. 350 - skopec z emise Znamení zvěrokruhu. Jsem rád, že prostor pro výplatní známky Krása květů dostali jiní autoři. Sice pojali z výtvarného hlediska tento námět dost osobitě, ale podstatně zdařileji, než znamení zvěrokruhu, i když je toto téma dost populární. Podle mne mohlo dopadnout podstatně lépe, kdyby pro výplatní známky byl vybrán jiný formát. Ale zřejmě ekonomické hledisko (na stejné ploše papíru nejvíce známek tohoto nejmenšího formátu) zvítězilo nad výtvarným zpracováním. O tom rozhodují jiní lidé, né sami autoři. Proto si závěrem přeji, aby se tito lidé o názorech veřejnosti dozvěděli a třeba i dle jejich názorů něco vylepšili.

Nejkrásnější poštovní známku budou volit také naši východní sousedé – na Slovensku. Tak jako v Česku, proběhne i zde tato anketa již pojedenácté. Na rozdíl od nás, kde anketu vyhlašuje Česká pošta ve spolupráci s deníkem Právo, redakcí časopisu Filatelie, vyhlašuje na Slovensku anketu ZSF a Slovenská pošta ve spolupráci s redakcemi časopisů Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti. (škoda, že v ČR dává SČF od všeho ruce pryč a přenechává aktivity jiným subjektům; poznámka autora).

Účastník ankety nepotřebuje originální kupon, stačí zaslat na adresu ZSF, sekretariát, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, dopisnici s odpovědí na jednu ze dvou anketních otázek, aby obdržel filatelistický suvenýr a byl zařazen do slosování o věcné ceny. Jaké že to anketní otázky vyhlašovatel nachystal?
  1. Kterou slovenskou poštovní známku vydanou 2003 považujete za nejkrásnější?
  2. Který námět navrhujete zpracovat na známkách SR v budoucnosti?
Tedy jakési malé referendum, které mi u nás chybí. Na rozdíl od naší ankety můžete své hlasy posílat až do 31. 3. 2004, nezapomeňte označit dopisnici heslem ANKETA 2003 a k adrese odesilatele připojte svůj podpis. Na otázky odpovězte jen jednou odpovědí.

Protože slovenská anketa bude ukončena až koncem března, tedy po termínu zaslání tohoto čísla Zpravodaje, záměrně nesděluji svůj tip, abych nikoho ze čtenářů, potenciální účastníky této ankety, neovlivňoval. Za rok 2003 bude i toto rozhodování nejednoduché, ale soudě podle známého emisního plánu na rok 2004, kdy většina slovenských známek má být zhotovena ofsetem, to budu mít jednoduché. Přestávám tyto známky sbírat a tudíž i hodnotit. Pouze v případě, že se nastíněný záměr Slovenské pošty nezrealizuje a známky se dále budou tisknout technikou OTr a OTp, vše přehodnotím.

Šťastnou volbu při tipování přeje všem účastníkům ankety Josef Fronc

Ankety - volíme nejkrásnější známky - již pojedenácté


Autor: Josef Fronc | 17. 1. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223