Anketa o najkrajšiu známku, poštovú pečiatku a FDC r. 2008

Slovenská pošta a ZSF opäť vyhlásili Anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu FDC a príležitostnú poštovú pečiatku v roku 2008.

Každý účastník verejnej ankety, ktorý zodpovie aspoň na jednu z anketových otázok, dostane od Slovenskej pošty, a.s. poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

1.Ktorú slovenskú poštovú známku r. 2008 považujete za najkrajšiu?
2.Ktorú obálku 1 dňa (FDC) r. 2008 považujete za najkrajšiu?
3.Ktorú príležitostnú pečiatku používanú v r. 2008 pokladáte za najkrajšiu?

Poslednou (4.) nezáväznou otázkou je Váš návrh, aký námet by ste uvítali na slovenských známkach v budúcich rokoch. Na kždú otázku je potrebné uviesť iba 1 odpoveď, obálku alebo poštový lístok označiť heslom ANKETA a zaslať do 15. 3. 2009 na adresu:

Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. (Nezabudnúť na spiatočnú adresu). Pri známke alebo FDC treba uviesť kat. číslo známky a názov emisie, pri pečiatke názov, dátum používania a poštu.

Vydané známky, FDC aj pečiatky boli priebežne uverejňované vo filatelistických odborných časopisoch alebo si ich môžete pozrieť na stránkach www.pofis.sk (J.M.)


Autor: Ján Mička | 6. 1. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář