Anketa o najkrajšiu poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku r. 2009

Slovenská pošta, a.s. a Zväz slovenských filatelistov v spolupráci s redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Filatelie a Poštové zvesti opäť vyhlásili verejnú Anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu FDC a príležitostnú poštovú pečiatku vydanú v roku 2009.

Každý účastník ankety, ktorý zodpovie aspoň na jednu z anketových otázok, dostane od Slovenskej pošty, a.s. poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

1.Ktorú slovenskú poštovú známku r. 2009 považujete za najkrajšiu?
2.Ktorú obálku 1 dňa (FDC) r. 2009 považujete za najkrajšiu?
3. Ktorú príležitostnú pečiatku používanú v r. 2009 pokladáte za najkrajšiu?
4. Ktorý námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?

Na každú otázku je potrebné uviesť iba 1 odpoveď, obálku alebo poštový lístok označiť heslom ANKETA a zaslať do 15. 3. 2010 na adresu:
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. (Nezabudnúť na spiatočnú adresu). Pri známke alebo FDC treba uviesť katalógové číslo známky prípadne názov emisie, pri FDC katalóg. číslo známky, ku ktorej bola FDC vydaná, prípadne jej názov, pri pečiatke poradové číslo, prípadne dátum používania a poštu.

Vydané známky, FDC aj pečiatky boli priebežne uverejňované v slovenských filatelis-tických odborných časopisoch alebo si ich môžete pozrieť na stránkach www.pofis.sk (J.M.)

Autor: Ján Mička | 20. 2. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223