Anglická koleda Dobrý král Václav

V padesátileté historii britských vánočních poštovních známek nacházíme v roce 1973 a pak v roce 1982 něco nezpochybnitelně českého – námětem známek je koleda Dobrý král Václav. V roce 1973 je celá vánoční emise věnovaná koledě o Dobrém králi Václavovi (OBR.1) a v roce 1982 je to 3 1/2 - pencová známka z vánoční emise (OBR.2).

Anglická koleda Dobrý král Václav
Obr. 1

Anglická koleda Dobrý král Václav
Obr. 2

Jak se náš kníže sv. Václav ocitl v koledě na britských ostrovech? Byla to snad dcera císaře a krále Karla IV., Anna Lucemburská (též Anne of Bohemia - Anna Česká)? Ta byla roku 1382 provdána za anglického krále Richarda II., a snad si ze své vlasti přinesla do Anglie pověst o našem šlechetném králi (správně knížeti) Václavovi? Toto je první domněnka.

A domněnka druhá, pravděpodobnější: Jak píše Wikipedie, jedná se o báseň Václava Aloise Svobody, kterou v roce 1853 přeložil do angličtiny John Mason Neale. Nápěv je staršího původu.

Koleda je na Britských ostrovech velmi populární a zpívá se dne 26. prosince, tedy na sv. Štěpána. Přikládám obázek první sloky (OBR.3). Zde je její překlad:

Anglická koleda Dobrý král Václav
Obr. 3

Na Štěpána dobrý král
Václav z okna hledí,
všude kam se podívá,
závěje a ledy.
Svítil měsíc a byl mráz,
pálil jako divý,
a vtom spatří chudáka,
jak tam sbírá dříví.

Překlad celého textu koledy lze hravě najít pomocí internetu. Stojí za přečtení. Též na www.youtube.com naleznete řadu nahrávek, jak koledu zpívají na Britských ostrovech.

Tak tedy radostné Vánoce, a nezapomeňte na potřebné, tak jak se zpívá v koledě o dobrém králi Václavu!


Autor: Jaroslav Tomandl | 20. 12. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář