Analogické pohlednice na sběratelském výsluní

Datum vydání: 30. 6. 2017


Vzpomínám si na článek redaktora Jaroslava Tomandla, který se na internetovém magazínu Infofila.cz zabýval otázkou analogických pohlednic. Je to možná nějakých 14-15 let co psával o tom, že jsou tyto pohlednice někde na okraji zájmu sběratelů-filatelistů. Doba se mění a dá se říci, že analogické pohlednice jsou nyní na tzv. sběratelském výsluní. Může za to především nadšený sběratel a filatelistický publicista Josef Fronc. Jeho Zpravodaj členů Společnosti sběratelů československých známek ŠCF pro sběratele analogických pohlednic MAXIMUS vyšel jako příloha Zpravodaje již v 34 číslech. Musíme uznale smeknout před neúnavnou aktivitou J. Fronce a jeho věrných splupracovníků, kteří dokážou z mála vytěžit tak mnoho. Pokud by byla takto aktivní každá sekce, ihned by vše bylo v naší filatelii růžovější. Noví zájemci o sbírání a tvorbu CM se mohou hlásit na emailu sekce fronc@cbox.cz.


Na téma analogických pohlednic mne dále zaujal starý článek z Filatelie 1955 strana 199 od Eduarda Pokorného, který pro zajímavost z menší části cituji: „Je pozoruhodné, že název analogické dopisnice, který je výstižnější hlavně v jazycích slovanských než západnický termín Cartes Maximum, pochází od polského filatelisty a průkopníka, analogofilie, redaktora Mariana Hadzického. Tento odborník a Dr. Szuszkiewicz se zúčastnili jako delegáti I. mezinárodního sjezdu analogofilů v Dijonu ve Francii roku 1947.“ Toto uvádím jen pro zajímavost k historii terminu analogické pohlednice – dopisnice.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz