Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč

Aktuality ze sekce perfinů - podzimní setkání 2002

V neděli 20. října se uskutečnilo pravidelné podzimní setkání sekce sběratelů perfinů Společnosti teritoriální filatelie SČF. Tentokrát netradičně ve Vysokém Mýtě. Někteří účastníci setkání přijeli již v průběhu sobotního odpoledne a společně strávili velmi příjemný večer v salonku restaurace Na bráně. Ubytování bylo zajištěno v sousedícím penzionu. Po večeři se rozproudila velmi živá zábava, která se točila - jak jinak - okolo perfinů. Téměř všichni přivezli na setkání nějaký materiál a tak se prohlíželo, diskutovalo a vyměňovaly se zkušenosti.

Celkem pochopitelně vzbudil zaslouženou pozornost exponát Nejstarší rakouské perfiny na emisích Franz Josef 1867 a Dvouhlavý orel 1883 pana Vladimíra Münzbergera z Prahy, který vystavoval na výstavě AMPHILEX v Amsterodamu. Další živá diskuse se rozběhla nad exponátem pana Júliusa Píši z Piešťan. Ten vystavoval v průběhu několika uplynulých měsíců na Mezinárodní výstavě Slovensko 2002 v červenci v Bratislavě (velká stříbrná) a začátkem října na Mezinárodní výstavě HUNGARICA v Budapešti (pozlacená medaile). V sobotu večer se sešlo celkem 12 účastníků setkání, z toho 3 hosté ze Slovenska.

Vlastní setkání se uskutečnilo druhý den, v neděli, ve stejném salonku jako předchozí večer. Přítomno bylo celkem 15 členů sekce z České republiky a 3 hosté vzpomenutí již výše. Účastníci se sjeli z Benešova, Prahy, Plzně, Kralovic, Strakonic, Pardubic, Mladé Boleslavi, České Skalice, Ústí nad Orlicí, Vrchlabí, Trutnova, Průhonic a organizátor z Vysokého Mýta. Hosté přijeli z Košic a Piešťan. Na programu setkání byly organizační záležitosti, zpráva o stavu financí, vystoupení vystavovatelů, příprava novelizovaného katalogu perfinů z území Československa, diskuse, výměna materiálů a zkušeností.

Setkání zahájil předseda RNDr. František Straka. V úvodu blahopřál vystavovatelům k jejich úspěchům. Následovala informace pokladníka PhMr. Vladislava Beneše o stavu financí a placení členských příspěvků. Zmínil se rovněž o stěhování sekretariátu SČF, které by se mělo uskutečnit nejpozději do konce tohoto roku. V této souvislosti se probíralo rovněž místo jarního setkání 2003. Měla by se najít taková místnost, kde nebude nutné platit nájemné anebo kde bude tato částka jen minimální. Uvažovalo se o možnostech v Trutnově, v Plzni nebo v Benešově. Nakonec bylo rozhodnutí odloženo až do prověření, jak kde budou požadavky na nájem za místnost.

Následovala vystoupení pánů Píši a Münzbergera o vystavování perfinů, hodnocení exponátů a o úskalích spojených s vystavováním. Pan Hauzner zmínil i jednorámový exponát "Perfiny na Hradčanech" pana Jaroslava Malečka, který byl vystaven na výstavě Premiéra Příbram na začátku září. V další části předseda sekce připomněl 75. narozeniny čestného předsedy a významného znalce čs a německých perfinů, pana Václava Fejtka. Byla pro něho připravena dopisnice použitá na pozvánku s blahopřáním a pozdravem a všichni přítomní se na ni podepsali.

Dost obšírná diskuse byla věnována přípravě nové verze katalogu perfinů z území Československa. Tato záležitost bude dlouhodobého charakteru, katalog nebude vydán jako souhrnné dílo, ale po částech jako příloha zpravodaje. Zásadní bylo konstatování, že katalog by měl být určen pro začínající a střední sběratele, nebude zabírat šíři a hloubku zajímající jen část členů sekce - specialisty.

Po této části bylo již setkání volnější, mnozí využili příležitost k doplnění svých sbírek a navázání dalších přátelských kontaktů mezi sebou. Setkání se podle názoru všech velmi vydařilo a někteří z účastníků projevili přání setkávat se ve Vysokém Mýtě pravidelněji. Poslední z účastníků se rozjížděli okolo 14. hodiny. Setkání skončilo, těšme se na další, ať už ve Vysokém Mýtě nebo jinde.


Autor: Vladislav Beneš | 7. 1. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

Hawid - SF ochranné kapsy na známky - černé - 60 x 217 mm - 301 572

  • Cena: 195 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 101

  • Cena: 935 Kč