Ako začať zbierať známky

Po týmto titulom vydavateľstvo PERFEKT, a.s. Bratislava v spolupráci so Slovenskou poštou vydalo novú knižku o poštových známkach. Pretože je určená najmladším zberateľom, jej názov má podtitul Príručka mladého filatelistu. Autorsky sa na jej vypracovaní podieľal kolektív M. Ferko, M. Gocníková, L. Jakubčo, Veronika Kopečná, Ján Mička, G. Starodubcev, Martin Vančo a Michal Zika. Viaceré z týchto mien sú známe – o autoroch vieme, že sú to známi publicisti, zamestnanci Slovenskej pošty, aj filatelisti. Inauguráciu publikácie pripravila Knižnica Juraja Fándlyho Trnava v pobočke knižnice v ZŠ na Atómovej ul. Uvedená škola nebola miestom inaugurácie zvolená náhodne, lebo v nej asi pred 25 rokmi začal úspešne pracovať krúžok mladých filatelistov, teraz pôsobiaci pri KF Tirnavia.

Knižku predstavil Mgr. Martin Vančo, PhD. , vedúci odboru POFIS a riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici. Podal základnú informáciou jej účele vydania a obsahu, ktorý v podobe vsunutých skladačiek, poštových známok a spoločenských hier prinesie detským čitateľom nejedno prekvapenie... Ďalej deťom priblížil význam poštových známok, ich výrobu a emisné rady Slovenskej pošty, poštové tarify a ešte všetko možné, lebo to následne vyplynulo z otázok a záujmu detí. Preskúšal deti zo znalosti niektorých významných a očakávaných dní detí z kalendára vrátane dátumu vydania našich (československých) prvých známok. A odmenil najrýchlejšie odpovedajúce deti niekoľkými výtlačkami knižky.

Deti sa dozvedeli veľa zaujímavého o poštových známkach z úst Mgr. Veroniky Kopečnej, ved. odd. marketingu bratislavského POFISu, o súťažiach detí, ktoré navštevujú krúžky mladých filatelistov im zasa pohovorila Veronika Chorvatovičová z odd. detskej literatúry knižnice. Priblížila im aspoň čiastočne výstavy poštových známok a filatelistickú olympiádu. Význam zbierania poštových známok viac deťom vysvetlil filatelista a vedúci KMF J. Mička. Účastníci inaugurácie sa tiež dozvedeli o úspechoch a oceneniach slovenských známok (naposledy na výstave v Portugalsku Slovenská pošta sa predstavila so známkami ako najkrajšími na svete!) o ich autoroch, o najvzácnejších známkach a iných zaujímavostiach emisií Slovenskej pošty.

Aj deti sa tiež pochválili, že majú doma albumy známok a prejavili záujem ako o kúpu novej knižky, tak aj poniektorí o prácu vo filatelistickom krúžku. Na všetky zvedavé otázky dostali uspokojivú odpoveď prítomných hostí. O kvalite podujatia najlepšie svedčí výrok pani učiteľky, ktorá sprevádzala deti, keď sa na závere podujatia vyslovila, že o poštových známkach získala toľko nových informácií, ktoré nikdy predtým nepočula. Predstavu o inaugurácii vám priblíži niekoľko fotografií. (J. M.)

Ako začať zbierať známky

Ako začať zbierať známky


Autor: Ján Mička | 6. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223