Airbus A 319 v Piešťanoch

Pred 80 rokmi, presne 5. apríla 1937, bolo slávnostne otvorené nové pražské letisko v Ruzyni, ktoré vtedy nahradilo už nevyhovujúce letisko Kbely. A prvý let z nového letiska smeroval na Slovensko, po linke Praha, s medzipristátiami v Brne a v Zlíne. Ako cieľovú stanicu malo letisko  svetom uznávaného kúpeľného mesta Piešťany. Ak boli dovtedy Piešťany všeobecne známe ako kúpeľné mesto, ktoré účinne liečilo najmä pacientov s reumatickými chorobami vďaka tomuto letu sa stali ešte významnejšími. Veď možnosťou leteckého spojenia sa zapísali na svetovú leteckú mapu. A to je udalosť, ktorej 80. výročie nebolo iba regionálneho, ale národného, celoslovenského významu.

5. apríl 2017 presne po osemdesiatich rokoch aj takýmto slávnostným dňom bol nielen v Piešťanoch, ale aj v Prahe. České aerolínie pripravili na tento slávnostný deň výročný let lietadlom Airbus A 319 pre 144 cestujúcich, ktorý kopíroval historickú trasu prvého letu, pravda moderným lietadlom a za podstatne kratší čas – 4 hodiny spred 80 rokov sa skrátili na menej než jednu hodinu. Medzi účastníkmi výročného letu boli organizátori slávnostného podujatia, zamestnanci aerolínií aj leteckí nadšenci – česká tlač priniesla správu, že zvyšné voľné letenky sa rozchytali v priebehu niekoľko minút po uvedení do predaja. Na palube dostali cestujúci dobovú tlač, certifikát o lete a od Českej pošty príležitostnú poštovú známku, vydanú k 80. výročiu letiska Praha. K jubileu bola vydaná aj obálka 1. dňa. Pošta na letisku v Ruzyni, ktoré v súčasnosti nesie meno prezidenta Václava Havla, používala príležitostnú poštovú pečiatku.

Let do Piešťan sa uskutočnil po historickej trase s medzipristátím v Brne, avšak pristátie v Zlíne sa nemohlo uskutočniť ani simulovane – nízkym preletom nad mestom pre zamračenú oblohu.

V Piešťanoch na letisku účastníkov výročného letu privítali stovky nadšencov lietania. Air bus pri pristátí na ploche letiska podišiel pod vodnou slávobránou hasičskej cisterny. Dojemné bolo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny piesňou majstra operiet Gejzu Dusíka Rodný môj kraj. K pasažierom výročného letu sa prihovoril predseda Trnavského samosprávneho kraja a zástupca majoritného akcionára letiska Piešťany ing. Tibor Mikuš. Cestujúci v priebehu hodinovej prestávky pred spiatočným letom využili čas na prehliadku expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a  používali aj príležitostnú poštovú pečiatku pošty Piešťany 1 k 80. výročiu historického letu. Používala sa v príležitostnej poštovej priehradke na pohľadnice, listy a záujemcovia i na označenie leteniek (!) okrem poštovej služby aj ako neopakovateľný suvenír.

Táto piešťanská príležitostná pečiatka svojím zobrazením dobovej mapy hraníc 1. Republiky, hádam vôbec prvým na príležitostnej poštovej pečiatke, pokiaľ mi je známe, sa takto stáva dobovým unikátom, verne zobrazujúc obrysy hraníc vtedajšej ČSR, vrátane Zakarpatskej Ukrajiny. V materiáloch pre účastníkov letu, ktoré dostali cestujúci na letisku , boli propagačné materiály o meste a kúpeľoch Piešťany a k nim pribudol aj špeciálny poštový lístok s dobovým obrázkom cestujúcich z historického letu do Piešťan v r. 1938, ktorý pripravil Trnavský samosprávny kraj.

Filatelisti, ktorí sa špecializujú na aerofilateliu, mali možnosť si pripraviť letecké zásielky odoslané príležitostným letom do Prahy. Pošta Piešťany 1 po opečiatkovaní príležitostnou poštovou pečiatkou a prídavnou pečiatkou – modrým kašetom so siluetou lietadla letiskových budov Piešťan a Prahy - v poštovom uzávere odoslala prostredníctvom vedúcej kabíny spiatočným letom z Piešťan do Prahy.

Airbus A 319 v Piešťanoch

Zásielky po opečiatkovaní príležitostnou poštovou pečiatkou pošty Praha 68 dostali späť na uvedenú adresu. Získali tak jedinečný aerofilatelistický dokument o príležitostnom lete.

Airbus A 319 v Piešťanoch

Účasť divákov na uvedenej slávnosti, atmosféra na letisku a spokojnosť účastníkov letu potvrdili oprávnenosť požiadavky na ďalšie zachovanie piešťanského letiska a zotrvanie Piešťan na mape svetových leteckých liniek.

Autor: Ján Mička | 2. 5. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223