Afghánistán - Kábul 1880-1890 - období razítkovaných známek

Tohle vývojové období na území dnešního Afghánistánu je pro filatelisty zajímavé z několika důvodů.

Váš komentář