Adolf Born - 75 - Jedinečný zápis do histórie nielen českej známkovej grafiky

Autor slávnej a kultovej výtvarnej podoby dvojice žiakov - Macha a Šebestovej / knižnej i filmovej / oslávil v tomto roku svoje pekné 75. narodeniny. Jubilant - známy pražský výtvarník akademický maliar Adolf B o r n / 1930 / stále kreslí, vystavuje, poskytuje médiám rozhovory, rozdáva zberateľom autogramy, úsmevy a dobrú náladu všetkým svojim priaznivcom a milovníkom krásneho umenia.

Adolf Born - 75 - Jedinečný zápis do histórie nielen českej známkovej grafiky

Dnes hádam najznámejší a najobľúbenejší český výtvarník je však už dobre známy aj medzi filatelistami, na obidvoch brehoch Moravy, ako úspešný tvorca vzácnych poštových známok, neprehliadnuteľných emisii, ktoré iste vojdú aj do dejín.

Adoptívny výtvarný otec dnes už nesmrteľnej dvojice školákov výmyselníkov / podľa literárnej predlohy M. Macoureka /, neprekonateľný knižný ilustrátor, v početnom rozsahu, a v jedinečnej kvalite / už dávno prekonal magickú hranicu 300 knižných titulov / a autor animovaných filmov však musel na svoju známkovú premiéru autora výtvarného návrhu poštovej známky čakať prekvapujúco nekonečne dlho. Keď svetlo sveta uzrela jeho prvá známka prekročil už svoju šesťdesiatku - mal už 62. rokov. No oplatilo sa mu čakať. P r e m i é r a to bola ako sa na výtvarníka jeho formátu patrí. Právom mala náležitý a zaslúžený cveng. Náležite si ju aj vychutnal.

Adolf Born - 75 - Jedinečný zápis do histórie nielen českej známkovej grafiky

Známemu cestovateľovi, ktorý rád poznáva cudzie krajiny - najviac si z nich obľúbil Grécko a Turecko, ich historické pamiatky, ale predovšetkým aj tamojších ľudí, sa dostalo veľkej cti - dať výtvarnú podobu známkovej emisii v roku 1992, ktorou si česká pošta pripomenula / ale na sklonku 2. tisícročia aj celý svet /

500. výročie objavenia Ameriky

slávnym moreplavcom Krištofom Kolumbusom / janovským rodákom /, ktoré neuveriteľnou náhodou prežila naša generácia. Ako výtvarný návrh si zvolil Born plachetnicu, ktorú svojim podmanivým rukopisom doplnil o dva portréty muža a ženy. Známku opatril aj dvomi nápismi "500 th anniversary of the discovery of America " / na pravej strane / a " Quingentesimus post american repertam annus " / na ľavej strane /, ktoré dotvárajú v hornej časti pôsobivú priehradkový list /2x4 známky a medziharčie/ tohoto filatelistického výtvarného opusu.

Úspech známky / e.č. 3006, autorom ryteckej transkripcie bol jeho blízky generačný kolega a rytecký veterán B. Housa /1926 // - výtvarný i odozva medzi zberateľmi iste napomohli výtvarníkovi, že symbolickou ďalšou odmenou za " dlhý čas čakania " či " autorský známkový pôst " sa mu dostalo ďalšej veľkej umeleckej pocty v podobe autorských známok v období na prelome " Milénií ", keď vytvoril dve neskutočne vzácne známky - p o s l e d n ú známku starého "druhého" Milénia a p r v ú známku nového "tretieho" Milénia.

Veľkej pocty, na ktorú najbližší český tvorca známok, ktorému sa tejto cti v budúcnosti dostane / ak ešte bude český tvorca a česká známka existovať / a ktorý by ho chcel v tom nasledovať, si bude musieť počkať na takúto šancu a príležitosť neskutočných dlhých tisíc rokov alebo iba desať storočí / ak sa ľudstvo nového Milénia ešte dožije /.

Adolf Born sa tak stal autorom, ktorý navrhol doteraz nevídanú / možno aj vo svete / "double" známkovú emisiu - dvojicu známok, ktoré sú zároveň delítkom i pojítkom dvoch tisícročí.

Emisii v českej známkovej tvorbe v historických súvislostiach ľudstva na planéte zvanej ZEM, známok z ktorých p r v á v závere roka 2000 uzavrela nielen emisný plán a rok 2000, ale i celé tisícročie / emisia Posledná známka tisícročia / a d r u h á, ktorá voľne nadviazala na ňu ako prvá známka tretieho tisícročia / emisia Prvá známka tretieho tisícročia /. Vytvoril aj pôsobivé výtvarné návrhy obálok prvého dňa a návrhy pečiatok. Autorom všetkých ryteckých prepisov bol známy majster rytiny Martin Srb.

Majster Born - ako známy a rodený figliar s " mohutním knírem " sa s obidvoma emisiami vysporiadal majstrovský a akože ináč " po svojom " žartovnou, úsmevnou formou a svojim nenapodobiteľným výtvarným rukopisom súčasne vytvoril hodnotné miniatúrne umelecké artefakty. Zatiaľ čo s posledným rokom odchádzajúceho Milénia sa v pri Vltave rozlúčili prostredníctvom sveta zvierat - mačky a myši, nové Milénium privítali s obľúbenou scénkou s kúzelníkom, klobúkom a králikom.

Zatiaľ čo číselným kódom roka 2000 ozdobil " myší kožíšek " silvestrovskej koristi labužnícky sa olizujúcej mačky pred večerou - symbolického konca milénia - s myšou dožije aj rok 2000, rokom 2001 ozdobil " kožíšek králika ", ktorého práve zrodeného vytiahol kúzelník zo svojho čarovného klobúka.

Spomeň ešte aj ďalšie zápisy Majstra Borna v českej známkovej grafike, ktoré zaujali zberateľov :

Mikulášsku nádielku v roku 2002 obohatila česká pošta známkou Majstra Borna vydanou v emisii nazvanej rovnako - Mikulášska nádielka / 6. novembra, 5,40 Kč /. Pôsobivý darček, peknú známku / s originálnym rukopisom autora výtvarného návrhu a námetom s humorom jemu vlastným / od Mikuláša v doprovode anjela a čerta - taký výtvarný motív zvolil výtvarník / tak dostali nielen deti, ale aj mladí a dospelí filatelisti.

A v roku 2003 sa svojej známkovej podoby dostala aj dlho očakávaná obrazovo verná knižná podoba Macha a Šebestovej a ich psa Jonatána / 28. mája, 6,40 Kč /, ktorá bola vydaná v emisii Deťom. Nerozlučná dvojica, vlastne trojica , je aj výtvarným motívom na FDC.

Zatiaľ čo autorom ryteckej straskripcie známky, FDC a pečiatky - emisie Mikulášskej nádielky je rytec Martin Srb, na emisii Deťom sa svojim rydlom autorský podpísal Jaroslav Tvrdoň.

Aj keď osobnosť ako akad. maliar Adolf B o r n nemá svoj životopis, sú to len dátumy jeho výstav, prezentácií, ilustrované knihy, grafiky, animované filmy, ceny uznania, a ocenenia, predsa len prezraďme čo to o ňom všetkým našim filatelistom :

Známy pražský výtvarný mág - akad. maliar Adolf B o r n - maliar, grafik, kresliar, ilustrátor, ka-rikaturista, autor poštových známok, animátor, scenárista, scénograf - tvorca obrazov plných podivných, výstredných, nezvyčajných až čudáckych zvierat, púťových klaunov, hltačov ohňa a dlhých nožov, dám s hlbokými výstrihmi, a vysokými účesmi a pánov v cilindroch - je jedným z mala predstaviteľov humoru v súčasnom grafickom umení v Čechách.

Adolf Born sa narodil v roku 1930 v Českých Veleniciach. Maturoval na reálnom gymnáziu v Prahe, potom študoval na pedagogickej fakultu UK v Prahe /1949-50, prof. Salcman, C. Bouda, K. Lidický/ a v rokoch 1950-53 na VŠUP /Prof. Novák/ a v rokoch 1953-55 na , v ateliéri ilustrácie a karikatúry u prof. Antonína Pelca.

Ako výtvarník začínal s karikatúrou / spolu s Oldřichom Jelínkom, ktorý dnes kreslí v Nemecku / v známom humoristickom týždenníku Dikobraze a neskôr v populárnom týždenníku Mladý svět, ktorej sa úspešne venoval viac ako dve desaťročia, aby z nej odišiel na vrchole slávy s ocenením ako najlepší karikaturista " The best cartoonist of the year " roka 1974, ktorého sa mu dostalo v kanadskom Montreale.

Ako karikaturista bol známy svojim zmyslom pre mieru groteskného náboja ľudského porozumenia. Nevyhýbal sa ani obľúbenému čiernemu humoru. V roku 1974 mu udelili v Montreale najvyššie svetové ocenenie v karikatúre - vyhlásili ho karikaturistom sveta /spolu s ocenením pre Vilia-ma Weisskopfa z Bratislavy/1906-1964/ - Diplomom za mimoriadne uznanie na Medzinárodnej výstave karikatúry vo Viedni v roku 1952, to boli najvyššie ocenenia kresleného humoru na obidvoch brehoch Moravy/. Týmto prestížnym ocenením sa skončila jedna etapa v jeho tvorbe, keď klasickú karikatúru povesil na klinec. Svoje tvorivé úsilie zameral na výtvarné smery, ktoré ho najviac priťahujú - knižnú ilustráciu, kresby a voľnú grafiku. Karikatúra je určená hlavne pre noviny a časopisy. Ako priznáva veľmi mu pomohla presadiť sa vo svojich umeleckých začiatkoch , keď sa stal priznaným karikaturistom nielen doma ale aj vo svete.

Humor stále miluje a maľuje, ale posunul ho ďalej - do ilustrácii, do voľnej grafiky a do kresieb s humorným podtextom, najznámejším sú jeho kreslené úsmevné pohľadnice a tiež grafiky z dojmov z jeho ciest. Veď humor je aj výsledkom poznania života v ktorom je toľko dobrodružstva. Svoj tvorivý čas a potenciál delil rovnakým dielom na tretiny - medzi ilustrácie, voľnú grafiku a animované filmy. Po zásluhe dnes patrí k najvýznamnejším osobnostiam českej grafickej scény. Jeho dielami sa pýšia významné české a zahraničné galérie a početní súkromní zberatelia.

Námety k svojim dielam čerpá z obdivu k známym historickým postavám a mytologickým hrdinom a z dojmov z početných a obľúbených ciest z Grécka a Turecka. Ilustroval teda neuveriteľné tri stovky kníh, ďalšie stovky prebalov, publikoval karikatúry a ilustrácie nielen v Dikobraze, v Květoch, Mladom svete, či Lidových novinách, ale aj v Sluníčku a Mateřídoušce.

Adolf Born - 75 - Jedinečný zápis do histórie nielen českej známkovej grafiky

Každá z ním ilustrovaných kníh je sama osebe malým umeleckým výtvarným dielom. Svojský dokáže interpretovať povahu a dej literárnych diel minulosti aj súčasnosti českej, slovenskej a svetovej literatúry. Získal aj Zlaté jablko BIB ´79 a niekoľko ocenení najkrajšej knihy roka. Veľa kníh ilustroval aj pre vydavateľstvo Mladé leta, spomeňme aspoň Akadémia pána Machuľku, z ďalších najznámejších ilustrácii spomeňme aspoň - rozprávky bratov Grimmovcom, Robinson Crusoe, Ost-rov tučniakov, Traja muškatiéri, La Fontainové bájky, dnes už kultovú knihu Mach a Šebestová, E. A. Poa, Cervantesa, Horníčka, Žáčeka...ale aj viac ročný seriál v časopise pre deti Sluníčko - Coura a Courek... Priam s noblesou si dobyl nenapodobiteľný svet detí. Veľa kníh ilustroval aj pre zahraničné vydavateľstva, naposledy vo Francúzku získal od Ministerstva kultúry aj vysoké štátne vyznamenanie - Rytier Radu umenia a kultúry /2003/ / na Slovensku sa ním už pýši tiež akad. maliar Martin Činovský - exelentný tvorca známkovej grafiky /.

V grafike - voľnej / drevoryt, linoryt, lept. suchá ihla a hlavne litografia/ a úžitkovej /plagáty, novoročenky, poštové známky.../ , ktoré patria medzi zberateľmi a verejnosťou k jeho najznámejším , hlavne litografia, každá jeho nová práca vždy znova a znova poteší svojou farebnosťou a prejavom vychádzajúcim z humorného až groteskného pojatia sveta v ktorom je toľko príbehov a dob-rodružstiev. Divákov pozýva do svojho výtvarného pre nás neviditeľného sveta / ktorý určite existuje v jeho predstavách/ s vymyslenými bytosťami, vytvorenou fantáziou jemu vlastnou, v ktorom sa miešajú sny s realitami. Pozýva nás do raja, z ktorého nemôžeme byť vyhnaní.

V kreslenom filme sa predstavil nielen ako výtvarník, ale aj scenárista. V spolupráci autorské-ho tria - Macourek - Born - Doubrava- vzniklo vyše pol stovky filmov ocenených doma i vo svete. Známe sú aj jeho kreslené titulky k celovečerným filmom - Jak utopit doktora Mráčka a v dobre známych a obľúbených Básnikoch...

Kto sleduje dlhú vyše polstoročia dlhú umeleckú dráhu Adolfa Borna vie, že striedanie žánrov v jeho tvorbe bolo pre neho nezbytným zdrojom vzájomne sa inšpirujúcich sa podnetov, ktoré ho doviedli až na vrchol jeho umeleckej dráhy a diváckej obľúbenosti.

U Bornovcov nepadlo jablko ďaleko od stromu. V stopách otca kráča aj jediná dcéra Erika, dnes už známa pražská výtvarníčka a sochárka.

Majster Born - vášnivý cestovateľ, milovník Tirolska, Turecká a Grécka, zberateľ klobúkov a žoldnierskych prilieb je dodnes zaľúbený do flámskych maliarov, do renesančného a barového umenia . Z českých maliarov bol v mladosti jeho vzorom Mikoláš Aleš. Ako karikaturista obdivoval Nemca Georga Grossa.

Majstra dnes najviac trápi a neskrýva to ani na verejnosti, že predtým si ľudia vážili prácu svoju aj cudziu a dnes je prepad kultúry a prístupu k vytvoreným hodnotám. Neznámym pojmom sa stála slušnosť a zdvorile chovanie, ľudia sa dokonca odnaučili už aj zdraviť.... Veľký podiel na tom má vraj televízia.... K svojim 75. narodeninám pripravil v lete jubilant sám netradičný darček pre svojich fanúšikov v podobe samostatnej výstave v Prahe venovanej tomuto sviatku pod názvom Od La Fontaina k Livingstonovi, kde predstavil svoje ilustrácie z troch posledných kníh - Traja muškatiéri, La Fontainové bájky a známe rozprávky bratov Grimmovcov , ako aj grafiky - pohľadnice z ciest, pastely a akvarely s rôznymi témami.

Born a Slovensko

Master nezabúda ani na Slovensko a svojich priaznivcov od Dunaja až k Tatrám, keď nové miléniu privítal v Bratislave svojou výstavou, ktorá mala svoju premiéru v pražskej galéria Fronta / v ktorej mal aj svoju prvú samostatnú výstavu vôbec/.

Okrem jeho samostatných výstav v hlavnom meste a prehliadkach Bienále ilustrácií Bratislava , videli jeho diela na vlastné oči aj jeho vďační priaznivci aj na výstavách v ďalších mestách na strednom a východnom Slovensku - v Bojniciach, Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach a Spišskej Novej Vsi. A propos. Na práve inštalovanej autorskej výstave známeho novomestského výtvarníka Mira Ďuržu /1944/ v Mestskom múzeu v Novom Meste nad Váhom, medzi vystavovanými portrétmi osobnosti z výtvarného života nechýba ani portrét Majstra Borna... / Pre autora výtvarného profilu A. Borna Petra Závackého je iste poctou, že jeho portrét sa objavil hneď vedľa portrétu Majstra Borna, pozn. autora. /

Adolf Born - 75 - Jedinečný zápis do histórie nielen českej známkovej grafiky


Naposledy, v tomto roku sa však uznávaný umelec predstavil na Slovensku iba na knižných pultoch svojim najnovším obrazovým albumom Od La Fontaina k Livingstonovi /2005/. Rovnaké pomenovanie nesie aj jeho súčasná pražská výstava k životnému jubileu/. Kniha v ktorej je minimum písaného slova, keďže autor je živý nie svojim slovom, ale obrazom, čitatel môže obdivovat /aj v pohode domova/ dobrú stovku jeho ilustrácii / La Fontainové bájky, Traja muškatiéri, Rozprávky bratov Girmmovcov a Rodinné album od M. Macourka/, grafiky, pastely a kresby z ciest, ktoré vznikli za posledných päť rokov. Knihu, podobne ako prvou Bornografiou /1970/ začínajúc, či Adolfa Borna/1999/ pokračujúc a poslednouv končiac, žiadny z ich šťastných vlastníkov si iste nedá z rúk.

Autor: Peter Závacký | 19. 12. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223