6. slovensko-poľská filatelistická výstava Bratislava 2007

Filatelia kráča po jantárovej ceste
6. slovensko-poľská filatelistická výstava Bratislava 2007

Jedným z prejavov úspešnej spolupráce medzi Zväzom slovenských filatelistov a Poľským zväzom filatelistov je pravidelné organizovanie bilaterálnych slovensko-poľských filatelistických výstav, striedavo v Poľsku a na Slovensku. Tento rok opäť pripadol rad na slovenskú stranu a organizácie sa ujalo bratislavské ZKF ZSF.

Organizačný výbor na čele s Miroslavom Bachratým sa po úspechu podobnej výstavy v roku 1999, rozhodol opätovne osloviť Poľský inštitút v Bratislave. Výsledkom je dohoda o usporiadaní 6. slovensko-poľskej filatelistickej výstavy v priestoroch Poľského inštitútu na Nám. SNP 27 v dňoch 20. – 28. októbra 2007, tentoraz s mottom: Filatelia kráča po jantárovej ceste. Termín výstavy je výsledkom dohody medzi Poľským inštitútom, ktorý toto podujatie zahrnul do svojho hlavného programu a koordinácie času konania výstavy s konaním Valného zhromaždenia ZSF, ktoré sa bude konať v sobotu 27. októbra 2007. Skĺbenie týchto termínov a zahrnutie dvoch víkendov umožní navštíviť výstavu väčšiemu počtu aj mimobratislavských návštevníkov.

Okrem Zväzu slovenských filatelistov a Poľského inštitútu je tradičným spoluorganizátorom výstavy aj Slovenská pošta, a.s., ktorá sa významnou mierou podieľa na technickom zabezpečení a hlavne na filatelistickej propagácii výstavy. Tá sa okrem iného prejaví vydaním poštového lístka s prítlačou s motívom jantárového šperku a dvoch príležitostných pečiatok, ktoré sa budú používať na úvod a na záver výstavy. Slovenská pošta, a.s. taktiež zapožičia na celú dobu trvania výstavy automat na predaj automatových známok, ktorý bude inštalovaný priamo v priestoroch výstavy.
Najdôležitejšou súčasťou výstavy sú súťažné exponáty. Organizátori oslovili široký okruh vystavovateľov, čoho výsledkom je rôznorodosť exponátov viacerých zameraní, ktoré majú potenciál získať kvalitné ocenenia a kvalifikáciu na vyššie stupne národných a medzinárodných výstav. Vystavených bude okolo 30 exponátov slovenských a poľských vystavovateľov v štandardných výstavných triedach tradičnej filatelie, poštovej histórie, celín, námetovej filatelie, triede mládeže a triede jednorámových exponátov a nesúťažné exponáty propagujúce vydávanie a zbieranie poštových známok.
Veríme, že výber exponátov a vhodne zvolené miesto i termín konania výstavy pritiahnu mnohých návštevníkov, ktorí si nájdu čas na jej návštevu. Hodnotný kultúrny zážitok je garantovaný.

Autor: Vojtěch Jankovič | 4. 10. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223