50 rokov KF Ladislava Novotného Bratislava

KF ZSF v Bratislave nesie meno po významnom československom filatelistovi, znalcovi slovenských a čsl. známok, publicistovi a autorovi špeciálnych katalógov našich poštových známok a celín L. Novotnom. V týchto dňoch klub slávi 50 rokov od svojho vzniku, a to bola príležitosť pre vydanie Pamätnice rokov 1985 – 2015. Klub filatelistov so svojimi členmi je pilierom slovenskej organizovanej filatelie, z ktorého radov vyšli známi funkcionári a predstavitelia ZSF, významní publicisti, organizátori výstav poštových známok aj svetom uznávaní vystavovatelia. V skromnej 55stranovej publikácii k výročiu jubilea (autori Ľ. Floch, P. Osuský a M. Polovka) je rad dôkazov o bohatej činnosti členov klubu.

Na začiatku pozdravili KF prof. Ing. J. Šajbidor, dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorá je sídlom klubu, Ing. Mirko Bachratý, predseda Združenia KF Bratislava, a čitateľom Pamätnice sa prihovoril doc. Ing. Ľ. Floch, CSc., predseda klubu. Publikácia bude vhodným pamätníkom aj pre budúcu 50-ročnicu, pretože prináša fotografie súčasných činovníkov klubu aj zoznam súčasných členov, vrátane krúžku mladých filatelistov. V úvode približuje predseda KF a jeden z autorov publikácie Ľ. Floch svoje spomienky na „štúdium“ filatelie v klube ako radový člen, člen výboru - zapisovateľ a kronikár, distribútor noviniek, až skončil ako predseda. Vo svojich riadkoch spomienok uvádza veľa osobností filatelistického života v Bratislave (ale aj na Slovensku), s ktorými sa stretával a ktorí mu boli oporou vo filatelii. Bohatú činnosť bratislavských filatelistov dokumentuje publikačná činnosť pri vydávaní „klubových celín“ k jubileám KF s prítlačami významných historických známok Black penny, Modrý Mauritius, 10 Kč Bratislava aj Mohyla M.R. Štefánika na Bradle. Slovenská pošta, a.s., vydala pri 40. výročí KF poštový lístok so známkou Holíčska fajansa s portrétom L. Novotného podľa karikatúry z r. 1937. Klub pripravil viacero inaugurácií slovenských poštových známok a pri niektorých boli aj iniciátormi ich vydania. Škoda, že sa nespomína posledná z nich - Severín Zrubec, inaugurovaná v decembri 2014 v Trnave v spolupráci KF Tirnavia s KF L. Novotného. Galéria významných členov klubu uvádza na prvom mieste Ladislava Novotného, Ladislava Chodáka, Edgara Vysloužila, Róberta Vlacha, Petra Osuského a ďalších filatelistov. Doplnkom publikácie sú zoznamy funkcionárov KF v jednotlivých funkčných obdobiach spolu s významnými podujatiami v histórii klubu, ktoré boli organizované. V osobitnom príspevku sú uvedení členovia, podieľajúci sa na výstavnej činnosti, v publikačnej oblasti, na prednáškovej činnosti členov a v ostatných filatelistických aktivitách. Neskromnou bodkou publikácie sú mená členov klubu ako delegátov zjazdov ZSF, kongresov FIP, FEPA a národných komisárov výstav. Peter Osuský na poslednej strane spomína „Uja Laca“, ktorým bol Ladislav Chodák, jeden z významných predstaviteľov historického KF. Ešte sa patrí spomenúť, že súčasťou jubilea KF je aj propagačná výstavka v chemickej knižnici fakulty, sídla KF. Štvrtá strana obálky prináša tlačový list personalizovanej známky s kupónom, ktorá rozpráva príbeh 50. výročia KF s miestami stretnutí členov a portrétmi L. Novotného a príležitostnou pečiatkou s L. Chodákom.

Publikácia je vzorom pre vydanie podobných dokumentov o činnosti ďalších slovenských jubilujúcich klubov.

50 rokov KF Ladislava Novotného Bratislava

50 rokov KF Ladislava Novotného Bratislava


Autor: Ján Mička | 24. 3. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223