5. EUROSCOUT 2004 - Informační zpravodaj č. 2 / únor 2004

Tento druhý zpravodaj dostávají všichni přihlášení vystavovatelé a další zájemci o mezinárodní setkání skautských sběratelů 5. Euroscout, které se bude konat v říjnu t.r. v hlavním městě České republiky v Praze.

V prvním Výstavním zpravodaji, který jste obdrželi v minulém roce, byly uvedeny výstavní propozice, předběžné informace a předběžná přihláška na Regionální oborovou tematickou filatelistickou výstavu se zahraniční účastí SCOUTPHILEX ´04, která bude nedílnou součástí mezinárodního setkání.

V tomto zpravodaji se dozvíte již veškeré vyčerpávající informace o tomto setkání a další (poslední) zpravodaj bude vydán až jako Výstavní katalog, který bude k dostání pouze na uvedené akci v říjnu a bude obsahovat zdravice významných osob, seznam všech vystavovatelů s přehledem jejich exponátů, odborné příspěvky, informace o poštovních razítkách a další překvapení pro všechny účastníky tohoto setkání v Praze. Tento katalog bude nejen významným filatelistickým suvenýrem, ale i odbornou informací o česko-slovenské filatelii.

Důležité upozornění na úvod: Všechny akce v rámci mezinárodního setkání skautských sběratelů na 5. Euroscoutu, se budou konat v jediném objektu (budově) a tím je KC ZAHRADA. Nachází se v městské části Prahy 11-Chodov, v Malenické ulici č. 1784, v těsné blízkosti Jírovcova náměstí, poblíž dálnice D1 (směr Brno).Pro snadnější orientaci uvádíme plánek a pro případné zájemce i www.kc-zahrada.p11.cz

Žádáme všechny zájemce, kteří dostávají tento Informační zpravodaj č. 2, o jeho distribuci mezi všechny další zájemce o účast na 5. Euroscoutu, s výjimkou vystavovatelů, jejichž účast je již uzavřena.


5. E U R O S C O U T 2 0 0 4
P r a h a 13. – 17. 10. 2004


Součástí akce budou:

SCOUTPHILEX - regionální oborová tematická filatelistická výstava se zahraniční účastí (15. – 17. 10.)

VÝSTAVA HISTORICKÝCH SKAUTSKÝCH MATERIÁLŮ - ukázky ze sbírek členů KSSJ (15. – 17. 10.)

XIV. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ - výměnná burza (16. – 17. 10.)

ZASEDÁNÍ VEDENÍ IFSCO (International Federation of Scout and Guide Stamp Collecting Organisations) - jednání zástupců všech zúčastněných sběratelských organizací IFSCO (15. 10.)

PŘIJETÍ DELEGACE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - poslancem Ing. Petrem Bratským (15. 10.)

SPOLEČENSKÝ VEČER ÚČASTNÍKŮ AKCE – slavnostní večeře a procházka Večerní Prahou (15. 10.)

ČESKÁ POŠTA, s.p. – p. 414, HRÁSKÉHO 25/2231, PRAHA 11 poštovní přihrádka s razítkovacím strojkem s propagační vložkou (15. 10.)

CELODENNÍ PROGRAM PRO RODINNÉ ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ - autobusový zájezd na hrad Karlštejn a vyhlídková plavba po Vltavě podvečerní Prahou – ve vlastní režii (16. 10.)

PŘÍLEŽITOSTNÁ PŘEPÁŽKA ČESKÉ POŠTY, s.p. v budově KC Zahrada s příležitostnými razítky (16. 10.)

PROGRAM PRO MLÁDEŽ NA EUROSCOUTU (13. – 17. 10.)


Program 5. EUROSCOUT 2004 PRAHA


Středa 13. října

celý den
Příjezd mladých účastníků, jejich ubytování a seznámení

Čtvrtek 14. října

6,00 - 15,00 h
Technická instalace výstavy SCOUTPHILEX

15,00 - 20,00 h
Instalace výstavních exponátů za účasti vystavovatelů

10,00 - 17,00 h
Celodenní program pro sběratelský dorost

Pátek 15. října

9,00 - 17,00 h
Mezinárodní filatelistická výstava SCOUTPHILEX a výstava skautských historických materiálů

8,00 - 18,00 h
Česká pošta, s.p., p. 414, Hráského 25/2231, Praha 11, příležitostná přepážka s razítkovacím strojkem s propagační vložkou k výstavě Scoutphilex ´04

9,00 - 17,00 h
Prodej skautských suvenýrů

11,00 - 12,00 h
Přijetí skautské delegace poslancem Ing. P. Bratským v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky
14,00 - 16,00 h
Zasedání vedení IFSCO

16,00 - 17,00 h
Slavnostní zahájení akce 5. EUROSCOUT a XIV. mezinárodního setkání skautských sběratelů a slavnostní vernisáž výstavy SCOUTPHILEX a výstavy skautských historických materiálů

18,00 - 20,00 h
Slavnostní večeře v Burianově restauraci v historickém středu Prahy

20,00 - 22,00 h
Procházka večerní Prahou (Václavské a Staroměstské náměstí)

10,00 - 16,00 h
Program pro sběratelský dorost (poznávací hra po Praze)


Sobota 16. října

9,00 - 17,00 h
Mezinárodní filatelistická výstava SCOUTPHILEX a výstava skautských historických materiálů a XIV. mezinárodní setkání skautských sběratelů

9,00 - 15,00 h
Příležitostná přepážka České pošty, s. p., v místě s příležitostnými razítky

9,00 - 17,00 h
Prodej skautských suvenýrů

10,00 - 12,00 h
Vyhodnocení soutěže časopisu Junák - Truhla pokladů

13,00 - 17,00 h
Program pro sběratelský dorost

14,00 - 15,00 h
Slavnostní vyhlášení (palmáre) výsledků výstavy SCOUTPHILEX s
předáním diplomů, medailí a cen vystavovatelům, za přítomnosti jury a oficiálních hostů

10,00 – 17,00 h
Celodenní program pro rodinné příslušníky zahraničních hostů
(zájezd na hrad Karlštejn a velká plavba podvečerní Prahou)


Neděle 17. října

9,00 - 12,00 h
Mezinárodní filatelistická výstava SCOUTPHILEX a výstavka skautských historických materiálů a XIV. mezinárodní setkání skautských sběratelů

9,00 - 12,00 h
Prodej skautských suvenýrů

12,00 h
Zakončení celé akce 5. EUROSCOUT 2004 (vystavovatelé si osobně převezmou exponáty)

od 12,00 h
Demontáž výstavy a úklid


Mezinárodní filatelistická výstava SCOUTPHILEX ´04
(pátek a sobota 15. a 16. října od 9,00 – 17,00 hodin neděle 17. října od 9,00 do 12,00 hodin)

S radostí všem zájemcům o Regionální oborovou tematickou filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí SCOUTPHILEX ´04 můžeme oznámit, že se na tuto výstavu přihlásilo celkem 34 exponátů od 24 vystavovatelů ze zahraničí a několik exponátů od domácích vystavovatelů. Předběžné přihlášky jsou proto ukončeny a již více nemůžeme přijímat další zájemce, neb by to přesáhlo rámec možností a proto:

Přiloženou konečnou přihlášku (pro každý exponát je samostatná) na Regionální oborovou tematickou filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí SCOUTPHILEX ´04 dostávají pouze již přihlášení vystavovatelé! Vyplnění přihlášky věnuj náležitou pozornost a prosím nevyplňuj ji ručně, ale pouze psacím strojem či počítačem. Všechny Tvoje informace budou použity do Výstavního katalogu (česky + anglicky) a proto by nemělo dojít ke zveřejnění chybných údajů. Uveď přesný počet listů (A4 nebo jiný druh nálepních listů) svého exponátu a rovněž i potřebný počet výstavních rámů, abychom mohli zpracovat přesný počet výstavních rámů pro celou výstavu a orientační plán výstavy, který bude také uveden ve Výstavním katalogu s přehledem všech vystavovatelů a s názvy jejich exponátů. Jak takový výstavní rám vypadá i s potřebnými rozměry uvádíme níže.

Spolu s přiloženou přihláškou zašli i kopii celkového PLÁNU exponátu, který poslouží k informaci soutěžní Jury. Za 1 výstavní rám požaduje organizační výbor výstavy výstavní poplatek 100,- Kč. Pro informaci uvádíme, že soutěžní třída B1 má dle Výstavního řádu FIP a Svazu českých filatelistů 80 listů (A4), tj. 5 výstavních rámů. Exponáty se zlatou medailí z již prošlých výstav mají právo v této třídě na 8 rámů. Třída C1-promotion 5 rámů, C2 maximálně 5 rámů, B4 – 1 rám. Proto se řiď dle této informace a odešli na adresu našeho peněžního ústavu konečný finanční obnos dle Tvého exponátu. Třídy B3, B4, B5 a C2 výstavní poplatky nehradí. Ve třídě B5 – skautská literatura se odevzdává 1 exemplář, který po ukončení výstavy se vystavovateli nevrací, ale zůstane organizátorům. Adresa s bankovním číslem účtu je tato:

ČSOB, poštovní spořitelna, Senovážné nám., Praha 1, číslo účtu: 171437370/0300

Do rubriky specifický symbol uveď číslo uvedené vpravo nahoře na Tvojí přihlášce. Kopie o odeslaných výstavních poplatcích zašli spolu s přihláškami a plány exponátů na adresu předsedy organizačního výboru výstavy. Vše zašli nejpozději do 30. dubna 2004. Na zaslané přihlášky po tomto termínu již nebude brán zřetel, neboť se bude okamžitě připravovat Výstavní katalog se všemi informacemi a především se musí neodkladně zadat objednávka na celkový počet výstavních rámů k jejich instalaci.

Instalace exponátů proběhne ve čtvrtek 14. října 2004 od 15,00 hodin. Vystavovatelé přinesou osobně své exponáty v době mezi 14. - 15. hodinou do budovy Kulturního centra Zahrada v Praze 11 -Chodově, Malenické ulici č. 1784 a budou instalaci svých exponátů do výstavních rámů osobně přítomni. Výstavní místnost je elektronicky chráněna proti vniknutí, je bez oken a uzamykatelná, takže nehrozí žádná možnost krádeže. Po dobu otevření výstavy bude v místnosti ozbrojená ostraha skautské bezpečnostní služby. V sobotu 16. října 2004 proběhne od 14,00 hodin slavnostní palmáre, na kterém soutěžní Jury předá vystavovatelům vyhodnocených exponátů medaile, diplomy a ceny (nepřítomným vystavovatelům třídy B5 budou ceny zaslány poštou). Po ukončení výstavy si vystavovatelé převezmou své exponáty opět osobně, a to v neděli 17. října 2004 po 12,00 hodině, kdy začne demontáž.

Jen exponáty B5 – literatura je možné zaslat doporučeně poštou na adresu předsedy organizačního výboru výstavy nejpozději do 30. září 2004 a exponát se vystavovateli nevrací.


XIV. Mezinárodní setkání skautských sběratelů
(sobota 16. října 9,00 – 17,00 hodin a neděle 17. října 9,00 – 12,00 hodin)

Tradiční podzimní setkání skautských sběratelů (koná se již od roku 1990), jehož pořadatelem je Klub skautských sběratelů Junáka, se celé uskuteční v budově KC Zahrada ve vybraných klubovnách a na ochozu haly v 1. patře. Možnost instalace prodejních stolů je omezena počtem cca 100 kusů, proto je nutné aby si zájemci, především filatelističtí obchodníci ze zahraničí, objednali stoly co nejdříve, neboť je budeme prodávat pouze do uvedeného množství. Budeme se řídit naším heslem a starým českým příslovím: "Kdo dřív přijde, ten dřív mele!" Zájemci o stoly si je mohou objednat vypsáním objednávky na poslední straně a odesláním na uvedenou adresu.

Cena jednoho stolu je uvedena na objednacím listě na poslední straně. Peněžní částku však uhradíte až po potvrzení objednávky pořadatelem KSSJ a teprve potom provedete finanční převod na již uvedené bankovní spojení a na uvedenou adresu zašlete do 31. května 2004 kopii dokladu o zaplacení.


Výstava skautských historických materiálů
(pátek a sobota 15. - 16. října 9,00 – 17,00 hodin, neděle 17. října 9,00 – 12,00 hodin)

Členové Klubu skautských sběratelů Junáka připravili výstavu ze svých sbírek a představí na ní skautské pohlednice, odznaky, nášivky, samolepky, telefonní karty, opaskové přezky a jiné skautské artefakty. Historické skautské materiály budou v budoucnu využity při tvorbě Národního skautského muzea. Představí se i slovenské Národní skautské muzeum, které existuje již několik let v městě Ružomberoku.


Jarní setkání skautských sběratelů
(sobota 20. března od 8,00 do 12,00 hodin)

Tradiční jarní setkání skautských sběratelů pořádá Klub skautských sběratelů Junáka v sobotu 20. března 2004 v Kulturním sále Hlavního-Wilsonova železničního nádraží v Praze. Bude to "generálka" na podzimní XIV. Mezinárodní setkání v rámci akce EUROSCOUT 2004. Máš-li zájem přijeď!


Program pro mládež na Euroscoutu
(středa 13. října – sobota 17. října, dle programu)

5. EUROSCOUTU se účastní i skautská mládež ze zahraničí i z domova. Pro ně je připraven samostatný program, který bude velmi pestrý od ubytování až po odjezd. Na příklad to bude napínavá poznávací hra v ulicích hlavního města Prahy a také vyhodnocení celoroční soutěže "Truhla pokladů", která probíhala v jednotlivých číslech skautského celorepublikového časopisu JUNÁK.

Bližší informace o celém programu pro skautský dorost se dozvíte na adresách:
- Václav Nosek, Na Výsluní 1381, 277 11 Neratovice, e-mail: vaclav.nosek@junak.cz
- Zuzana Poláčková, Klimešova 23, 621 00 Brno, e-mail: info@scoutshop.cz


Zasedání vedení IFSCO
(pátek 15. října 14,00 – 16,00 hodin)

Pravidelné zasedání zástupců členských organizací Mezinárodní skautské filatelistické federace sběratelských organizací IFSCO (International Federation of Scout and Guide Stamp Collecting Organisations) se uskuteční v jedné z kluboven KC Zahrada a účastní se zástupci Německa, Itálie, Španělska, Velké Británie, USA, Dánska, Holandska, Švýcarska a Rakouska (ÖPBSG a SIPS). Samozřejmě nebude chybět zástupce pořádající země - České republiky.

Česká pošta, s.p. slouží na Euroscoutu
(pátek 15. října 8,00 – 18,00 hodin místní pošta, sobota 16. října 9,00 – 15,00 hodin příležitostná přepážka v místě akce)

Česká pošta, s.p. bude v době akce 5. Euroscoutu používat příležitostná razítka. V den zahájení Mezinárodní filatelistické výstavy SCOUTPHILEX ´04 bude na místní poště 414, Hráského ul. č. 25/2231 (cca 300 metrů od KC Zahrada) využit razítkovací strojek s propagační vložkou k uvedené výstavě a v sobotu bude zřízena příležitostná poštovní přepážka přímo v objektu KC Zahrada, kde bude využito příležitostné ruční razítko k celé akci 5. EUROSCOUT 2004 a tentýž razítkovací strojek.

K oběma razítkům budou připraveny příležitostné celinové dopisnice, obálky a pohlednice.

Objednávkový lístek (pro všechny uvedené akce)

List si okopíruj a vyplň dle svého zájmu a spolu s kopiemi potvrzení o zaplacení požadovaných částek odešli na adresu:
Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5, Česká republika

Požadované ceny uhraď na adresu našeho bankovního spojení:

ČSOB, poštovní spořitelna, Senovážné náměstí, Praha 1, číslo účtu: 171437370/0300

Objednávkový lístek si můžete stahnout zde (formát rtf, 10 kB).


Informační zpravodaj č. 2/2004 k mezinárodnímu setkání skautských sběratelů 5. EUROSCOUT 2004 připravil k vydání tajemník Klubu skautských sběratelů Junáka a předseda organizačního výboru mezinárodní filatelistické výstavy Scoutphilex ´04, na jehož adresu zasílejte případné dotazy:

Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8/478, 150 00 Praha 5, Česká republika, e-mail: ivanvap@volny.cz, nebo pav.vapenka@seznam.cz

Celou akci 5. EUROSCOUT 2004, řídí předseda Klubu skautských sběratelů Junáka a předseda organizačního štábu 5. EUROSCOUTU 2004:

Dr. Ladislav Kurka, Věkova 50, 147 00 Praha 4, e-mail: kurkal@mlp.cz

Výstavní katalog k výstavě SCOUTPHILEX ´04 s informacemi o 5. EUROSCOUTU 2004 vyjde při příležitosti celé akce v říjnu 2004

Autor: Ivan Vápenka | 24. 3. 2004

Komentáře

no deposit casino code

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223