400 let Bible kralické

Datum vydání: 19. 10. 2013


Datum vydání: 16. října 2013
Název emise: 400 let Bible kralické
Nominální hodnota: 17 Kč
Katalogové číslo: 791
Výtvarný návrh Josef Dudek; liniová kresba: Jaroslav Tvrdoň
Tiskové listy:á 35 ks známek
Rozměr obrázu známky: 33 x 33 mm
Druh tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbouNámět známky:

Anděl v pozadí s prvním knihařským lisem.
Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly Kralice (Jižní Morava). Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty (lidové vydání).
Bratři od počátku své činnosti kladli důraz na literární činnost svých členů a i proto velmi brzo ocenili význam knihtisku. Jejich tisky vynikají vysokou typografickou úrovní. Jednota bratrská byla zakázaným náboženským uskupením. Z důvodu utajení se ve vydaných knihách nepoužívalo označení místa tisku, jen krycí označení „in insula hortensi“ (pro své umístění v zahradách). Tajná bratrská tiskárna byla nejprve v Litomyšli (1503), Mladé Boleslavi (1518). Ve druhé polovině století v Ivančicích u Brna (1562) a od roku 1578 na tvrzi v Kralicích, pod patronátem Jana Žerotína, který sídlil v blízké Náměšti. V Ivančicích i Kralicích působil významný tiskař Jednoty bratrské – Zachariáš Šolín.
Iniciátorem překladu byl bratrský biskup Jan Blahoslav, který jako první navázal na erasmovskou tradici a snahu přeložit Písmo z původních jazyků. Sám přeložil Nový zákon podle vydání Theodora Bezy, který byl opatřen i latinským překladem. Blahoslav se řídil především Bezovým latinským textem, ale přihlížel i k řeckému originálu. Začal používat rozsáhlé komentáře, včetně odkazů na příbuzná biblická místa, překladových variant… Blahoslav měl v úmyslu přeložit i Starý zákon, ale než s úkolem začal, zastihla ho smrt. Překlad Nového zákona revidoval senior Jan Němčanský, jeho druhé vydání pak Zachariáš Ariston.
Překlad Starého zákona koordinoval a vedl Blahoslavův odchovanec a biskup Ondřej Štefan. Spolu s ním na překladu pracovali (teologové zabývající se filologií): Mikuláš Albrecht z Kaménka (hebraista), Lukáš Helic (pokřtěný Žid), Jan Eneáš (senior Jednoty bratrské), Izaiáš Cibulka (konsenior a správce kralického sboru), Jiří Strejc (konsenior), Jan Efraim, Pavel Jessen a Jan Kapito (Hlaváč).
První vydání Kralické bible vyšlo v šesti svazcích, proto se často označuje jménem „šestidílka“. Rozdělení textu do šesti svazků bylo způsobeno tím, že se nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé komentáře a vsuvky po stranách, díky kterým se text značně rozšířil.
V Kralické bibli se poprvé v českém prostředí objevuje dělení kapitol na verše (podle vzoru Roberta Stephana z roku 1551).
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz